Công bằng xã hội trong chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên nghèo học Đại học

– Xét về tính công bằng ngang: là sự đối xử như nhau đối với những người có tình trạng kinh tế như nhau (được xét theo một số tiêu thức nào đó như thu nhập, hoàn cảnh gia đình, tôn giáo, dân tộc…).

Thật vậy, nếu Nhà nước trợ cấp trực tiếp cho trường ĐH thì tất cả các SV không phân biệt giàu nghèo đều được hưởng những lợi ích từ chương trình này, hay nói cách khác tất cả các SV đều có quyền tham gia học tập, nghĩa là đều là SV thì cơ hội tham gia học tập là như nhau, không phụ thuộc vào tình trạng kinh tế của gia đình.

– Xét về tính công bằng dọc: là đối xử khác nhau với những người có tình trạng kinh tế ban đầu khác nhau nhằm khắc phục những khác biệt sẵn có.

Chương trình vay vốn ưu đãi này chỉ được áp dụng cho SV nghèo, chỉ có sinh viên nghèo mới được vay để khắc phục khoảng cách giàu  nghèo – đảm bảo tính công bằng dọc – một hình thức phân phối lại thu nhập nhằm mục đích tối đa hóa phúc lợi xã hội, vì có sự chuyển dời lợi ích cho người nghèo, mà người giàu cũng không bị thiệt, kết quả là tổng tài sản xã hội không tăng lên nhưng tổng phúc lợi xã hội tăng lên rất nhiều.