WTO – lịch sử hình thành và phát triển

WTO – lịch sử hình thành và phát triển
Đánh giá bài viết

 

WTO là chữ viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) – tổ chức quốc tế duy nhất đưa ra những nguyên tắc thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Đây là tổ chức Thương mại lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 90% thương mại thế giới.

Trọng tâm của WTO chính là các hiệp định đã và đang được các nước đàm phán và ký kết.

WTO được thành lập ngày 1/1/1995, kế tục và mở rộng phạm vi điều tiết thương mại quốc tế của tổ chức tiền thân, GATT – Hiệp định chung về Thuế quan Thương mại. GATT ra đời sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, khi mà trào lưu hình thành hàng loạt cơ chế đa biên điều tiết các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế đang diễn ra sôi nổi, điển hình là Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển, thường được biết đến như là Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày nay.

Ngay từ khi thành lập (năm 1995), WTO đã có 130 thành viên (nước và vùng lãnh thổ). Những nước nhỏ như Cu-ba, Mi-an-ma và các nước đang phát triển như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a cũng đón cơ hội và tham gia ngay từ đầu. Từ đó đến nay, WTO đã kết nạp thêm 18 thành viên mới, đưa tổng số thành viên lên 148, trong đó 2/3 là các nước đang và chậm phát triển. Ngoài thành viên chính thức, hiện nay có 25 nước đang trong quá trình đàm phán gia nhập tổ chức này như Liên bang Nga, U-crai-na, Lào, Việt Nam… Hiện nay, WTO chiếm tới trên 90% thương mại toàn cầu và hoạt động độc lập với Liên hợp quốc. Liên hợp quốc có 189 nước thành viên thì có trên 140 là thành viên của WTO.