3 Lời khuyên để giúp bạn Dự đoán tỷ giá hối đoái

3 Lời khuyên để giúp bạn Dự đoán tỷ giá hối đoái
Đánh giá bài viết

3 lý do rất quan trọng để có thể xác định các xu hướng kinh tế khác nhau trên khắp thế giới, trong nước của bạn và các lĩnh vực khác có liên quan để có thể dự đoán được sự biến động trong tỷ giá tiền tệ hoàn hảo. Dưới đây là 3 lời khuyên để cho phép bạn cho cùng:

1 – Xác định sức mua tương đương

Sức mua được gì? Đó là số lượng hàng hóa mà bạn có thể mua để tiêu thụ với một số lượng nhất định tiền. Khi sức mua trong 2 quốc gia là một nhà nước bình đẳng, sau đó không có nhu cầu cho một tỷ lệ trao đổi tiền tệ giữa hai nước (hoặc có thể nói, vì lợi ích kinh tế và toán học rằng tỷ giá hối đoái là 1). Nhà nước về bình đẳng tiền tệ có nghĩa là cùng một số lượng tiền tệ của 1 quốc gia có thể mua cùng một lượng hàng hóa trong câu hỏi,

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp trong cuộc sống thực tế, là nó? Đó là lý do tại sao sự khác biệt trong tỷ lệ lạm phát của hai nền kinh tế được đưa vào xem xét khi sức mua tương đương được so sánh. Đất nước có tỷ lệ lạm phát cao hơn tại một quan điểm đồng tiền yếu đi khi so sánh với quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp hơn. Bằng cách tính toán sự khác biệt trong tỷ lệ lạm phát giữa các nền kinh tế của hai nước, bạn có thể dự đoán tỷ giá hối đoái nhiều hay ít chính xác.

2 – Sử dụng Kinh tế

Không, bạn sẽ không cần phải chạy đến các trường đại học gần nhất và có được cho mình đăng ký một khóa học bổ sung về kinh tế và toán học tiên tiến. Tuy nhiên, kiến ​​thức về kinh tế cấp độ cơ bản, nhập cảnh rất nhiều sẽ có lợi cho bạn khi nói đến một cái gì đó như là quan trọng như dự đoán tỷ giá hối đoái.

Bạn sẽ được yêu cầu để tạo ra một mô hình toán học bằng cách phân tích các yếu tố khác nhau của các nền kinh tế mà thường ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, GDP của các nước trong câu hỏi, lãi suất, tỷ lệ tăng trưởng của GDP, et al. Hãy nhớ rằng quá trình này sẽ đòi hỏi thời gian và kiến ​​thức trên một phần của bạn. Tuy nhiên, những lợi ích này là rất lớn và bạn sẽ được cào trong lợi nhuận sớm đủ.

3 – Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

Có là có một phương pháp phổ biến nhưng chuyên môn đòi hỏi phải dự đoán tỷ giá hối đoái của hai hay nhiều quốc gia. Nó được phân tích nêu trên thuộc tính đối với bảng dữ liệu chuỗi thời gian để quan sát các xu hướng và xác định các yếu tố khác sẽ gợi ý với sự thay đổi và mức độ của sự thay đổi của tỷ giá tiền tệ.

Hãy nhớ rằng dự đoán tỷ giá hối đoái của các đồng tiền không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và bạn sẽ cần phải thu thập kiến ​​thức lý thuyết đáng kể để có thể yên tâm về tính chính xác của phát hiện của bạn.