Ảnh hưởng của dự án đối với môi trường kinh tế

Đánh giá bài viết

1. Ảnh hưởng tích cực có thể kể đến:

– Tạo thêm nguồn nước sạch cho người và sinh vật.

– Tạo thêm cây xanh làm trong sạch không khí và dịu mát.

– Cải thiện điều kiện vệ sinh, y tế.

– Làm đẹp thêm cảnh quan, tôn tạo vẻ đẹp của thiên nhiên.

2 Ảnh hưởng tiêu cực:

– Làm thay đổi điều kiện sinh thái, mất cân bằng sinh thái, làm khô cạn các nguồn nước tiêu diệt các sinh vật…

– Gây ô nhiễm môi trường. Đây là trường hợp hay gặp nhất, đặc biệt đối với các các dự án công nghiệp: làm bẩn, nhiễm độc không khí, các nguồn nước, nhất là nước mặt, đất đai, gây ồn ào cho các khu vực dân cư.

Mức độ ô nhiễm môi trường được đánh giá bằng các thiết bị đo riêng cho từng loại. Các chỉ tiêu quy định cho phép về độ ô nhiễm đã được Nhà nước ban hành. Những dự án nào vi phạm các quy định này sẽ bị loại bỏ. Trong khi lập dự án cần phải xem xét đến mức độ ảnh hưởng xấu đến môi trường; nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục và chi phí cần thiết cho việc bảo vệ môi trường.