Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch MICE

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy du lịch MICE có những ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của điểm đến, vùng, quốc gia như sau:

Một là, đem đến lợi nhuận tốt hơn cho các bên liên quan của du lịch MICE: điểm đến du lịch hiện được hưởng lợi từ doanh thu trực tiếp và gián tiếp từ các sản phẩm dịch vụ có chất lượng do các tổ chức kinh doanh du lịch cung cấp (Lawrence và McCabe, 2001; Dwyer và ctg, 2000). Để có lợi nhuận tốt hơn, các tổ chức phải chú ý đến chất lượng, tính hiệu quả của chuỗi cung cấp sản phẩm, dịch vụ (Rogers, 2003). Khi nghiên cứu về chi tiêu của du khách tại một điểm đến, Dwyer và Forsyth (2008) và Davidson (2007) cho thấy du khách MICE chi tiêu nhiều hơn từ 2 đến 4 lần so với du lịch giải trí. Mặt khác, du lịch MICE có hoạt động quanh năm, ngay cả những mùa thấp điểm, sẽ giúp cơ sở kinh doanh hoạt động toàn thời gian.

Hai là, sự tái đầu tư cho tương lai của điểm đến: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự hài lòng của du khách giúp họ nhanh chóng ra quyết định chọn điểm đến du lịch mà họ đã đến một lần nữa. Những kinh nghiệm du lịch thú vị giúp họ sẽ có mong muốn quay trở lại điểm đến (Davidson, 2007). Hơn thế, những người thân, đồng nghiệp, bạn bè đi cùng sẽ có những kinh nghiệm tích cực về điểm đến. Như vậy, một sự kiện được tổ chức thành công, được du khách hài lòng, sẽ góp phần ảnh hưởng đến lượng du khách đến trong tương lai nhiều hơn.

Ba là, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến môi trường: Rogers (2003) cho rằng du lịch MICE có ít ảnh hưởng xấu đến môi trường hơn so với các hình thức du lịch giải trí khác, vì số người tham gia ít hơn, họ cùng sử dụng phương tiện vận chuyển chung đến tham dự hoạt động MICE, nên gián tiếp hạn chế được ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, kinh nghiệm du lịch của du khách MICE về văn hóa, xã hội của địa phương, nơi diễn ra sự kiện sẽ giúp giảm thiểu những tổn hại và bất tiện cho cộng đồng cư dân ở đây.

Từ các ảnh hưởng nêu trên, để phát triển du lịch MICE cho một vùng, quốc gia cần có đầu tư nhiều nguồn lực: vốn, kinh nghiệm, công nghệ, mối quan hệ…