Bài học cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Qua việc tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế của các nước trên thế giới cho thấy sự tăng trưởng của sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may đều xuất phát từ các lợi thế vốn có và biết tạo ra các lợi thế mới trên cơ sở điều chỉnh và đổi mới chính sách, áp dụng khoa học công nghệ, tăng vốn đầu tư vào thị trường,… Từ kinh nghiệm của các nước có thể rút ra một số kinh nghiệm về việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm DMVN như sau:

  • Các quốc gia có ngành công nghiệp dệt may phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ,.. đều duy trì và đẩy mạnh sản xuất nguồn nguyên liệu cung ứng trong nước. Việc chủ động các nguồn nguyên , phụ liệu không những giúp ngành Dệt may chủ động được hoạt động sản xuất mà còn giúp hạn chế những rủi ro như biến động về giá cả , thời gian giao hàng, lưu trữ…
  • Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm dệt may mang lại giá trị gia tăng cao, giúp có thể cạnh tranh và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu dệt may.
  • Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hàng dệt may, tăng cường đổi mới hệ thống tiếp thị phát triển các khâu từ sản xuất, đến xuất khẩu, coi trọng chữ tín để tạo lập thị trường mới. Đổng thời chú trọng đến công tác đào tạo nguổn nhân lực, được xem như là môt trong những yếu tố quyết định đến sự thành công trong hoạt động sản xuất hàng dệt may.
  • Đầu tư cho công nghệ sẽ nâng cao năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, không những trong ngành sản xuất vải mà còn quyết định sự phát triển bền vững của sản phẩm hạ nguồn, đó là may mặc. Đầu tư cho hiện đại hóa công nghệ sản xuất theo hướng đón đầu các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới, mà không cần theo trình tự chuyển giao từ lạc hậu đến hiện đại.

Vai trò định hướng và hoạch định chiến lược phát triển cho ngành công nghiệp Dệt may là hết sức quan trọng. Nhà nước cần xây dựng những chính sách, thông tư , nghị định , những kênh thông tin hiện đại, chuẩn xác hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong công tác đầu tư, xuất nhập khầu hàng hóa dệt may, đào tạo nhân lực, chương trình phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may