Bản chất và tầm quan trọng của chào hàng cá nhân

Bản chất và tầm quan trọng của chào hàng cá nhân
5 (100%) 1 vote

Bản chất : Chào hàng trực tiếp cá nhân là sự thông đạt riêng lẻ. Hình thức này đòi hỏi tốn nhân lực, nhân viên cần phải có kỹ năng chuyên nghiệp, chi phí và thời gian nhiều. Tuy nhiên, cháo hàng trực tiếp cá nhân rất thuận lợi và linh hoạt, thuyết phục trực tiếp và hiệu quả

2. Tầm quan trọng

– Tiếp cận đúng đối tượng để thuyết phục, không lãng phí thời gian

– Dễ dẫn đến kết quả bán hàng thật sự (tận mắt, kích thích tr.tiếp)

– Nắm bắt thông tin, thái độ người tiêu dùng