Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các chế độ sau:

– Ốm đau

– Thai sản

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hưu trí

– Tử tuất


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bao hiem xa hoi gom nhung gi
  • mon xa hoi lop 10 bao gom nhung gi
  • vn co hop tac xa bao hiem nao
  • ,