Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.