Bẫy thanh khoản là gì?

Tình huống mà trong đó việc tăng cung tiền không dẫn tới việc giảm lãi suất mà đơn thuần chỉ dẫn đến việc tăng số dư tiền nhàn rỗi; độ co giãn cầu về tiền đối với lãi suất trở thành vô hạn.

Liquidity trap là hiện tượng khi ngân hàng trung ương bơm tiền vào hệ thống ngân hàng nhằm hạ lãi suất và kích thích kinh tế nhưng Thất Bại. Dấu hiệu nhận biết của hiện tượng này là lãi suất Ngắn Hạn về gần bằng 0, và thanh khoản trong ngắn hạn không thể làm lãi suất giảm. Trong giai đoạn này, gần như hoạt động đầu tư bị gián đoạn, các doanh nghiệp sụp đổ hàng loạt, thất nghiệp tăng cao, và ngân hàng thừa tiền ngắn hạn với lãi suất cực thấp, nhưng không thể đẩy vào nền kinh tế.