Bộ chứng từ thương mại là gì?

Bộ chứng từ thương mại là gì?
Đánh giá bài viết

 

Trong bộ chứng từ thanh toán quốc tế có thể có nhiều loại chứng từ khác nhau , nhưng một số chứng từ thường có bao gồm Hối phiếu – Bill of Exchange, Hóa đơn – Invoice, Vận tải đơn – Bill of Loading, Đơn bảo hiểm – Insurance Policy.

Khi đơn vị kinh doanh Việt Nam ta là người xuất khẩu, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đóng vai trò là ngân hàng thông báo, vì vậy người xuất khẩu nước ta xuất trình chứng từ cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị kinh doanh xuất khẩu phải xuất trình bộ chứng từ thanh toán phù hợp với yêu cầu của L/C thì ngân hàng mở L/C mới trả tiền, ngược lại ngân hàng sẽ từ chối thanh toán

Một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với yêu cầu của L/C thì phải đạt 3 yêu cầu sau:

(1)  Các chứng từ phải phù hợp với luật lệ, tập quán mà hai nước ký kết hợp đồng đang áp dụng

(2)  Nội dung và hình thức của các chứng từ thanh toán phải được lập theo đúng yêu cầu đề ra trong L/C, không được tự ý l àm trái các quy đ ịnh đó. Nếu l àm trái ngân hàng sẽ từ chối thanh toán.

(3)  Những nội dung và các số liệu liên quan giữa các chứng từ không được mâu thuẫn nhau, nếu có mâu thuẫn làm cho người ta không xác định một cách rõ ràng, thống nhất những nội dung thuộc về tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, tổng giá trị, tên người hưởng lợi v.v.. thì các chứng từ đó sẽ bị ngân hàng từ chối thanh toán vì họ cho rằng bộ chứng từ mâu thuẫn nhau.

Như chúng ta đã biết, ngân hàng chỉ giao dịch bằng chứng từ và kiểm tra trên bề mặt chứng từ mà thôi. Có những điều mà người hưởng lợi nghĩ là rất đơn giản và cảm thấy hoàn toàn hợp lý, nhưng khi ngân hàng kiểm tra bộ chứng từ thì hành động trên quan điểm của ngân hàng chứ không phải theo cách hiểu thông thường của một người nào đó. Ví d ụ, người xuất khẩu xuất trình vận đơn có ghi câu ”… cảng giao hàng: cảng Sài Gòn, cảng dỡ hàng: Cảng Rotterdam…” trong khi thư tín dụng lại qui định “…gửi từ một cảng ở Việt Nam đến cảng Rotterdam…”. Đối với người xuất trình thì họ hiểu cảng S ài Gòn đương nhiên là ở Việt Nam, nhưng đối với ngân hàng trên thế giới họ đâu có biết hết cảng của tất cả các quốc gia, hoặc cảng Sài Gòn là thuộc Việt Nam mà họ chỉ căn cứ vào chứng từ do người chuyên chở cấp mà thôi. Trong trường hợp trên đây, ngân hàng từ chối thanh toán vì vận đơn không đáp ứng đúng theo yêu cầu của thư tín dụng về cảng giao hàng. Nếu trong tình huống trên đây, trong vận đơn ghi là “cảng giao hàng: Cảng Sài Gòn, Việt Nam …” thì khi đó vận đơn lại hợp lệ.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bộ chứng từ là gì
  • ,