Bố trí sản xuất theo quá trình

Bố trí sản xuất theo quá trình phù hợp với loại hình sản xuất gián đoạn, quy mô sản xuất nhỏ, chủng loại sản phẩm đa dạng. Sản phẩm hoặc các chi tiết, bộ phận đòi hỏi quá trình chế biến khác nhau, thứ tự công việc không giống nhau và sự di chuyển của nguyên vật liệu, bán thành phẩm cũng theo những con đường khác nhau. Tại các nơi làm việc, máy móc thiết bị được bố trí theo chức năng chứ không theo thứ tự chế biến. Trong mỗi bộ phận tiến hành những công việc tương tự. Các chi tiết bộ phận thường được đưa đến theo loạt, theo những yêu cầu của kỹ thuật chế biến. Kiểu bố trí này rất phổ biến trong các doanh nghiệp cơ khí và trong lĩnh vực dịch vụ như các cửa hàng bán lẻ, ngân hàng, bưu điện, trường học, bệnh viện…

Bố trí sản xuất theo quá trình có những ưu điểm sau:

– Hệ thống sản xuất có tính linh hoạt cao

– Công nhân có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao

– Hệ thống sản xuất ít khi bị ngừng vì những lý do trục trặc của thiết bị và con người

– Tính độc lập trong việc chế biến các chi tiết, bộ phận cao

– Chi phí bảo dưỡng thấp, có thể sửa chữa theo thời gian. Lượng dự trữ phụ tùng thay thế không cần nhiều.

– Có thể áp dụng và phát huy được chế độ nâng cao năng suất lao động cá biệt.

Bên cạnh những ưu điểm trên, loại hình bố trí sản xuất này có một số nhược điểm sau:

– Chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm cao

– Lịch trình sản xuất và các hoạt động không ổn định

– Sử dụng nguuyên vật liệu kém hiệu quả – Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị thấp

– Khó kiểm soát và chi phí kiểm soát cao

– Năng suất lao động thấp, vì các công việc khác nhau.