Bốn bí quyết tạo dựng một tập thể sáng tạo

Bốn bí quyết tạo dựng một tập thể sáng tạo
Đánh giá bài viết

1. Sử dụng người có nhiều sáng tạo

Việc này khuyến khích lòng tự tin vì thực tế những người có trí sáng tạo không phải lúc nào cũng nhất trí với bạn.

Họ nghĩ khác và có ý tưởng khác với bạn.

Nếu bạn thấy việc này tạo ra mối đe dọa, thì tốt nhất là bạn sử dụng những người công nhân cần cù, luôn làm đúng theo ý bạn mà không hề có phản đối.

Nhưng nếu bạn muốn có những luồng ý tưởng mới, thì người bạn cần là những người dám suy nghĩ và hành động một cách độc lập.

2. Không quản lý các tiểu tiết trong quá trình sáng tạo

Bạn có thể đề ra các mục tiêu cụ thể. Bạn có thể đánh giá các kết quả. Nhưng bạn không thể kiểm soát được những gì xảy ra trong quá trình đó.

Những người sáng tạo có xu hướng phát triển những cách giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình, nên bạn không nên áp đặt những biện pháp của mình. Trên thực tế, việc áp đặt cách thức thực hiện chỉ đem lại hậu quả nghiêm trọng.

3. Tạo một môi trường cho mọi người yên tâm làm việc

Môi trường làm việc bất ổn và sự hiện diện của những mối lo sợ sẽ không cho phép nhân viên phát huy tinh thần sáng tạo. Do vậy, hãy tạo ra môi trường thân mật và thoải mái để nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể của mình.

Nên đưa ra tiêu chuẩn cao, song khuyến khích mạo hiểm và chấp nhận sai lầm. Hãy xác định các vấn đề và kỳ vọng một cách rõ ràng để kết quả được đánh giá một cách khách quan.

4. Nắm bắt cơ hội và hành động quyết đoán

Kết quả thường cao hơn ở những hành động mạo hiểm hơn. Trong hoạt động, nhiều khi phải tiến hành thử nghiệm những ý tưởng mới với mức độ rủi ro cao, song tiềm năng thường là rất lớn.

Những ý tưởng mang tính đột phá thường là kết quả của những ý tưởng mà hầu hết mọi người cho rằng không nên làm.

Việc tạo ra một môi trường làm việc có bầu không khí khuyến khích tính sáng tạo không thể thực hiện được một sớm một chiều, nên đừng cố đốt cháy giai đoạn. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và tiến hành thay đổi từng bước.