Bốn nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả

Bốn nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả
Đánh giá bài viết

Một lần nữa, hãy tự nhắc mình rằng bạn không được kéo lên những nấc thang danh vọng, mà bạn được nâng lên đến đó bởi những cộng sự và cấp dưới của bạn.

Để đạt được những thành công to lớn, bạn cần có sự ủng hộ và hợp tác của những người xung quanh. Và để có sự ủng hộ và hợp tác này, bạn cần có năng lực lãnh đạo. Thành công và năng lực lãnh đạo người khác làm cho họ thực hiện những công việc mà họ sẽ không làm nếu không được yêu cầu, luôn song hành với nhau.

Những nguyên tắc dẫn đến thành công là công cụ quý giá giúp bạn phát huy khả năng lãnh đạo của mình, chúng ta cần nắm vững bốn nguyên tắc hay phương châm lãnh đạo cụ thể khiến người khác làm việc cho chúng ta trong bộ phận điều hành, trong công việc, trong các câu lạc bộ xã hội, ở nhà hoặc ở bất cứ nơi nào có người ta.

Sau đây là bốn nguyên tắc lãnh đạo:

1. Đặt mình vào vị trí của những người mà bạn muốn chi phối. Rất dễ làm cho người khác thực hiện ý muốn của bạn nếu bạn nhìn nhận sự việc bằng con mắt của họ. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này trước khi hành động: “Nếu ở địa vị của  người khác, mình sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào?”

2. Hãy áp dụng nguyên tắc “nhân đạo” khi đối xử với người khác. Hãy tự hỏi bản thân: “Làm sao để giải quyết vấn đề cho tình cảm?” Trong mọi hành động của bạn, hãy thể hiện bạn đặt con người lên trên hết. Đơn giản, hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn người khác đối xử với mình. Bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

3. Hãy suy nghĩ tiến bộ, tin vào sự tiến bộ, thúc đẩy sự tiến bộ. Hãy nghĩ đến sự tiến bộ trong mọi việc làm của bạn. Hãy hướng đến những tiêu chuẩn cao trong mọi việc làm của bạn. Sau một thời gian, cấp dưới có khuynh hướng trở thành bản sao của cấp trên. Phải đảm bảo là bản gốc có giá trị gấp đôi. Hãy biến câu nói sau thành quyết tâm của riêng mình: “Ở nhà, tại cơ quan, trong công cộng, nếu đó là điều tiến bộ, tôi sẽ ủng hộ nó.”

4. Hãy dành thời gian bàn bạc với chính mình và khai thác năng lực tư duy lớn nhất của mình. Một mình suy nghĩ sẽ mang lại hiệu quả cho bạn. Hãy áp dụng nó để giải phóng năng lực sáng tạo. Hãy áp dụng nó để tìm ra giải pháp cho những vấn đề cá nhân và công việc. Mỗi ngày bạn hãy dành một ít thời gian chỉ để suy nghĩ. Hãy áp dụng phương pháp suy nghĩ mà mọi nhà lãnh đạo vĩ đại sử dụng. Hãy bàn bạc với chính  mình.