Các bước để tạo kế hoạch kinh doanh riêng của bạn

Các bước để tạo kế hoạch kinh doanh riêng của bạn
Đánh giá bài viết

Các bước để tạo kế hoạch kinh doanh riêng của bạn

Bạn không cần phải thuê một nhà tư vấn kinh doanh để tạo ra một kế hoạch kinh doanh. Sử dụng một loạt các nguồn tài nguyên miễn phí, bạn có thể tạo một tài liệu sẽ giúp bạn thu hút các nhà đầu tư, khởi động kinh doanh của bạn và hướng dẫn bạn trong việc kinh doanh. Chìa khóa để viết một kế hoạch kinh doanh thực tế là tổ chức thành các phần nhỏ giúp bạn dễ kiểm soát hơn.

Tổ chức tài liệu của bạn

Một kế hoạch kinh doanh nên có một  hồ sơ gồm trang bìa, trangnội dung , tóm tắt, các phần cụ thể và một phụ lục. Các phần cụ thể của bạn nên bao gồm một mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, tổng quan về một thị trường, một chiến lược tiếp thị, thông tin tài chính, kế hoạch thực hiện, kiểm soát và đo lường.

Bắt đầu

Trang bìa của bạn nên bao gồm một cụm từ như “Kế hoạch kinh doanh cho “+ tên của doanh nghiệp. Bao gồm tên của bạn, ngày tháng và các thông tin liên lạc. Các trang nội dung bao gồm các tiêu đề cho các phần đặc biệt của bạn và đầu đề để giúp theo dõi các thông tin vào nhiều khu vực quản lý. Ví dụ, trong phần chiến lược tiếp thị của bạn, đầu đề có thể bao gồm “hồ sơ khách hàng”, “kênh phân phối”, “giá cả”, “quảng cáo”, “quan hệ công chúng”, “trang web, chương trình khuyến mãi” và “giám sát”. Tóm tắt của bạn nên cung cấp cho một tổng quan cơ bản của kế hoạch của bạn mà không có thông tin chi tiết.Bao gồm những sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng là ai, nơi bạn sẽ bán nó và bất kỳ, ví dụ các sản phẩm tương tự và dự báo tài chính. Nếu bạn đang sử dụng kế hoạch xin tài trợ, bao gồm chi phí đầu tư và lợi nhuận tiềm năng. Bạn sẽ biện minh cho khẳng định của bạn và cung cấp hỗ trợ trong nội dung chính của tài liệu. Hạn chế tóm tắt trong một nửa trang.

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ

Phần cụ thể đầu tiên của bạn nên giải thích các sản phẩm hoặc dịch vụ, nó hoạt động như thế nào, tại sao nó cần thiết và lợi ích của nó. Không bán sản phẩm hoặc dịch vụ với quá nhiều chi tiết trong phần này. Bạn sẽ làm điều đó trong phần tiếp theo.Sử dụng phần này để làm cho nó rõ ràng để người đọc những gì bạn đang bán.

Thị trường Tổng quan

Sử dụng phần này để thảo luận về nhu cầu hoặc mong muốn thể hiện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong thị trường bằng cách sử dụng các ví dụ của các nhà bán lẻ hiện có. Giải thích lý do tại sao thị trường không phục vụ đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng và lý do tại sao cần một sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang đề xuất một nhà hàng, điểm bán hàng của bạn có thể là khu vực mà bạn có ý định để khởi động có nhiều gia đình trẻ nhưng không có một nhà hàng gia đình chi phí thấp.

Chiến lược tiếp thị

Bao gồm một chiến lược tiếp thị mà bắt đầu với một hồ sơ chi tiết về khách hàng tiềm năng của bạn. Tạo một danh sách khách hàng mục tiêu. Sử dụng nhân khẩu học như giới tính, tuổi tác, dân tộc, mức thu nhập hoặc vị trí. Ví dụ, thị trường mục tiêu của bạn cho một nhà hàng chi phí thấp có thể là gia đình. Khách hàng mục tiêu của bạn sẽ có ngân sách vừa . Giải thích làm thế nào bạn sẽ bán được sản phẩm của bạn đến khách hàng mục tiêu. Bạn có thể bán trong các cửa hàng lớn, thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến, cửa hàng, qua thư trực tiếp hoặc catalogue, quảng cáo truyền hình và các trung tâm cuộc gọi, hoặc với các cửa hàng bạn sở hữu. Bán dầu gội đầu thông qua một chuỗi bán lẻ hàng loạt.

Thảo luận về giá của bạn, có nên bao gồm chi phí sản xuất không, và bao gồm một tỷ suất lợi nhuận. Bạn có thể hạ giá sản phẩm của bạn thấp để giành lấy thị phần từ một đối thủ cạnh tranh được thành lập với một chi phí cao, hoặc thiết lập một mức giá cao hơn để tạo ra một giá trị cao hơn trong nhận thức nhười tiêu dùng? Quảng cáo, quan hệ công chúng, trực tuyến và chiến lược tiếp thị quảng cáo, và kết thúc phần tiếp thị với chi tiết thông tin nhằm làm thế nào bạn sẽ giám sát các hoạt động tiếp thị của bạn, để có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết.

Thông tin tài chính

Bao gồm một phần tài chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn bao gồm tất cả các chi phí hoạt động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả chi phí sản xuất, chi phí khác, doanh thu dự kiến ​​và lợi nhuận dự kiến. Bao gồm một ngân sách trong một hình thức bảng tính cho các nhà đầu tư để xem xét. Bao gồm một, hai và ba năm dự đoán, hoàn chỉnh với dự báo thu nhập và chi phí. Bao gồm các dự đoán bảo thủ và lạc quan cho các nhà đầu tư tiềm năng nhìn thấy kịch bản khác nhau có thể.

Thực hiện

Giải thích làm thế nào bạn sẽ khởi động và hoạt động kinh doanh nếu bạn có vốn. Bao gồm một sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, đề cương, lương và lợi ích của bạn, và các giấy phép, lệ phí và các khía cạnh pháp lý khác bạn sẽ cần phải quản lý.

Kiểm soát và đo lường

Một khi các doanh nghiệp mới bắt đầu, bạn sẽ cần phải theo dõi hoạt động chặt chẽ để xem nếu nó được thực hiện như bạn dự kiến. Chờ đợi ba tháng để so sánh doanh thu của bạn so với chi phí. Xem chi tiết những gì các bước bạn sẽ thực hiện để giám sát hiệu suất của doanh nghiệp mới.

Phụ lục

Tạo một phụ lục cho tài liệu linh tinh, chẳng hạn như nghiên cứu thị trường, tiểu sử chủ chốt, danh sách các tài liệu tham khảo, trang web của bạn hoặc các mẫu quảng cáo. Bạn có thể cung cấp một ngân sách chi tiết ở đây, thay vì trong phần tài chính của bạn.

Đánh giá

Sẽ có một doanh nghiệp chuyên nghiệp xem xét, đánh giá kế hoạch của bạn. Chúc bạn thành công!