Các chiến lược định vị thị trường mục tiêu

Các chiến lược định vị thị trường mục tiêu
Đánh giá bài viết

Với các loại định vị nói trên; công ty còn phải tìm kiếm một vị trí nào đó cho sản phẩm của mình trong mối tương quan với vị trí của đối thủ cạnh tranh. Có hai hướng chiến lược để lựa chọn:

a.Cạnh tranh với sản phẩm có sẵn (chiến lược định vị cạnh tranh trực tiếp)

Chiến lược này công ty cần thuyết phục khách hàng bằng cách nhấn mạnh lợi thế sản phẩm của công ty so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh. Trong chiến lược định vị này, một vị trí của đối thủ cạnh tranh sẽ được sử dụng làm điểm so sánh với các sản phẩm của công ty. Ví dụ: AMD tự so sánh với Intel khi giới thiệu bộ xử lý 486 DX – 100 tại Việt Nam. Bột giặt Tide so sánh với bột giặt thường.

Chiến lược này sẽ được coi là phù hợp nếu: Vị trí của sản phẩm có sẵn trong tầm khả năng của công ty. Thị trường đủ lớn cho cả hai công ty cùng khai thác. Sản phẩm của công ty phải có ưu thế mà khách hàng có thể nhận biết được một cách rõ nét so với sản phẩm ở cùng vị trí. Ví dụ: chất lượng bằng với sản phẩm cạnh tranh, giá bán rẻ hơn hẳn.

b.Chiếm lĩnh một vị trí mới

Công ty có thể nhắm cho sản phẩm của mình một vị trí hoàn toàn mới, chưa sản phẩm nào có. Đây là chiến lược gắn với việc công ty tìm ra một chỗ trống trong thị trường không có đối thủ cạnh tranh. Để đáp ứng được chiến lược này, công ty phải có được những điều kiện cơ bản sau:

+ Công ty phải có năng lực cả về mặt công nghệ lẫn năng lực về quản lý và tài chính.

+ Phải được thị trường chấp nhận.

Ngoài hai chiến lược cơ bản nói trên, công ty còn có thể định vị sản phẩm bằng cách đưa ra những sản phẩm bổ sung cho những sản phẩm khác trong lịch sử. Ví dụ: Sodium bicarbonat của Airm và Ammer đã định vị thành công như một loại thuốc tẩy mùi trong tủ lạnh. OMO – Matic, chuyên dùng cho máy giặt.