Các chức năng cơ bản của quảng cáo

Các chức năng cơ bản của quảng cáo
Đánh giá bài viết

– Thu hút sự chú ý của khách hàng

– Thuyết phục khách hàng về lợi ích và sự hấp dẫn của sản phẩm

– Hướng dẫn tiêu dùng