Các công cụ trên thị trường vốn

Các công cụ trên thị trường vốn
4 (80%) 1 vote

Các công cụ trên thị trường vốn là các công cụ nợ và công cụ vốn với  thời gian đáo hạn (kỳ hạn thanh toán) trên một năm hay vô hạn.  Khác với các công cụ trên thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trường  vốn có mức độ biến động giá mạnh hơn và tính thanh khoản thấp hơn so với  các các công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy các công cụ này có mức độ rủi  ro do lớn và lợi tức thường cao hơn.

Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp đối với  thu nhập ròng và tài sản của công ty cổ phần.  Cổ phiếu có thể được chia làm hai loại:

 •  Cổ phiếu thông thường(cổ phiếu phổ thông) là loại cổ phiếu có thu  nhập không cố định, cổ tức biến động tuỳ theo sự biến động lợi nhuận của  công ty. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu lại rất nhạy cảm trên thị trường, không  chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận công ty mà còn rất nhiều nhân tố khác như: môi  trường kinh tế, thay đổi lãi suất, hay nói cách khác tuân theo quy luật cung  cầu. Cụ thể hơn nữa, thị giá cổ phiếu thông thường phụ thuộc vào tăng  trưởng kinh tế nói chung và biến động theo chiều ngược lại với biến động lãi  suất trái phiếu chính phủ, các công cụ vay nợ dài hạn lãi suất cố định và lãi  suất huy động tiền gửi của ngân hàng.

 •  Cổ phiếu ưu đai:là loại cổ phiếu có quyền nhận được thu nhập cố  định theo một tỷ lệ lãi suất nhất định, không phụ thuộc vào lợi nhuận của  công ty. Tuy nhiên, thị giá của cổ phiếu này phụ thuộc vào sự thay đổi lãi  suất trái phiếu kho bạc và tình hình tài chính của công ty.

Như vậy, việc đầu tưvào cổ phiếu không chỉ đơn giản là nhận được cổ  tức, mà quan trọng hơn chính là chênh lệch giá cổ phiếu trên thị trường (lãi  vốn). Khi cổ phiếu của công ty được nhiều người mua, chứng tỏ thị trường  tin tưởng vào hiện tại và khả năng phát triển của công ty trong tương lai và  ngược lại.

Một nhà đầu tưchứng khoán không chỉ xác định thời điểm và mức giá  mua bán một loại chứng khoán, mà còn phải biết trung hoà rủi ro bằng cách  đa dạng hoá thông qua việc xây dựng được danh mục chứng khoán có các  mức độ rủi ro khác nhau hoặc chu kỳ giao động lệch nhau.

Các khoản tín dụng cầm cố

Là các khoản vay cho vay đối với các cá nhân hoặc các công ty kinh  doanh vay để đầu tưvà những công trình kiến trúc, nhà, đất đai và dùng  chính các tài sản này làm vật thế chấp cho các món vay. Hình thức này  chiếm một phần lớn trong nguồn tài trợ của các công ty, thậm chí còn chiếm  một tỷ trọng lớn tại các nước phát triển.

 Các khoản tín dụng thương mại

Là các khoản cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại  hoặc các công ty tài chính cho người tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Thông thường, các khoản tín dụng này không được giao  dịch, mua bán trên thị trường thứ cấp do đó chúng có tính thanh khoản thấp.

Trái phiếu công ty  

Trái phiếu là giấy chứng nhận việc vay vốn của một chủ thể (người phát  hành) đối với một chủ thể khác (người cho vay ư người sở hữu trái phiếu).  Trái phiếu quy định trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi của tổ chức phát hành  cho người sở hữu trái phiếu khi đến thời điểm đáo hạn.  Trái phiếu công ty là loại trái khoán dài hạn, do các công ty phát hành  với lãi suất khá cao, giúp công ty huy động khối lượng vốn lớn trong một  thời gian ngắn.

Ngoài ra, trái phiếu công ty còn có khả năng chuyển đổi và  một số loại có thể chuyển thành cổ phiếu. Do vậy, trái phiếu công ty là một  công cụ được lưu hành rộng rãi trên thị trường vốn.  Các loại chứng khoán chính phủ:Là các công cụ vay nợ do Chính  phủ phát hành như: Trái phiếu Chính phủ; Tín phiếu kho bạc; Công trái quốc  gia…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cong cu thi truong von
  • công cụ của thị trường vốn
  • các loai công cụ đc mua bán trên thị trươg vốn
  • ,