Các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp ở Việt Nam

DN có 5 đặc trưng cơ bản sau:

1. Hình thức sở hữu

Có đủ các hình thức sở hữu: Nhà nước ,tập thể ,tư nhân và hỗn hợp.

2. Hình thức pháp lý

Các DN được hình thành theo luật doanh nghiệp và những văn bản dưới luật .Đây là những công cụ pháp lý xác định tư cách pháp nhân rất quan trọng để điều chỉnh hành vi các doanh nghiệp nói chung trong đó có các DN, đồng thời xác định vai trò của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Một điều quan trọng nữa được pháp luật khẳng định và bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp (luật đầu tư nước ngoài sửa đổi,luật khuyến khích đầu tư trong nước) là nhà nước thực hiện hàng loạt các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích đầu tư trong nước,đầu tư nước ngoài như giao hoặc cho thuê đất ,xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, lập và khuyến khích quĩ hỗ trợ đầu tư để cho vay đầu tư trung và dài hạn ,góp vốn ,bảo lãnh tín dụng đầu tư hỗ trợ tư vấn,thông tin đào tạo và các ưu đãi khác về tài chính…

Có thể nói môi trường pháp lý ,môi trường kinh tế cũng như môi trường tâm lý đang được đổi mới sẽ có tác dụng thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ các DN, mở ra một triển vọng cho sự hợp tác với các nước trong khu vực Châu á mà đặc biệt là Nhật Bản.

3. Lĩnh vực và địa bàn hoạt động

DN chủ yếu phát triển ở nghành dịch vụ,thương mại(buôn bán).Ở lĩnh vực sản xuất chế biến và giao thông (tập trung ở 3 ngành: Xây dựng, công nghiệp,nông lâm nghiệp, thương mại ,dịch vụ) địa bàn hoạt động chủ yếu ở các thị trấn thị tứ và đô thị.

4. Công nghệ và thị trường

Các DN phần lớn có năng lực tài chính rất thấp,có công nghệ thiết bị lạc hậu,chủ yếu sử dụng lao động thủ công.Sản phẩm của các DN hầu hết tiêu thụ ở thị trường nội địa,chất lượng sản pẩm kém;mẫu mã ,bao bì còn đơn giản,sức cạnh tranh yếu.Tuy nhiên có một số ít DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm hải sản có sản phẩm xuất khẩu với giá trị kinh tế cao.

5. Trình độ tổ chức quản lý

Trình độ tổ chức quản lý và tay nghề của người lao động còn thấp và yếu(thuê lao động thường xuyên và thời vụ thường chưa qua lớp đào tạo,bồi dưỡng ). Hầu hết các DN hoạt động độc lập ,việc liên doanh liên kết còn hạn chế và có nhiều khó khăn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp
  • các đặc trưng của doanh nghiệp
  • dac trung doanh nghiep
  • đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
  • đặc trưng của doanh nghiệp
  • đặc trưng của quyền sở hữu công nghiệp
  • ,