Các giải pháp hành động để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực

Các giải pháp hành động để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực
Đánh giá bài viết

Có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực với những ưu nhược điểm gắn liền với từng giải pháp. Vấn đề là công ty quyết định giải pháp nào tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của công ty. Các giải pháp có thể là:

–                     Sử dụng các giải pháp hỗ trợ khác để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực.

–                     Tuyển dụng ồ ạt hoặc chọn lọc.

–                     Điều chỉnh chính sách tiền lương mang tính kích thích cao.

–                     Cải thiện điều kiện lao động để nâng cao hiệu suất làm việc.

–                     Phát triển hệ thống đào tạo, đề bạt để kích thích nhân viên.

–                     Điều chỉnh các mục tiêu của tổ chức.

Tuyển dụng thêm sẽ phức tạp vì vậy khi thiếu hụt nhân lực các nhà quản trị nghĩ ngay đến các giải pháp hỗ trợ khác. Các giải pháp hỗ trợ khác thường được sử dụng là:

1.                 Giải pháp giờ phụ trội ( hay còn gọi là tăng giờ, tăng ca)

Giải pháp này thường được áp dụng khi sản xuất hay dịch vụ vào mùa cao điểm hay khi công ty ký kết được các hợp đồng ngắn hạn.

Đặc điểm của giải pháp này là tiền lương trả cho giờ phụ trội thường cao hơn so với bình thường.

Hạn chế của giải pháp này:

–                     Khó có thể áp dụng trong một thời gian dài (vì sức khỏe và luật định không cho phép).

–                     Nếu thực hiện trong một gian dài sẽ không hiệu quả.

–                     Công nhân sẽ mệt mỏi và làm việc thiếu nhiệt tình khi quay về với chế độ làm việc bình thường.

–                     Lạm dụng quá mức có thể dẫn đến tranh chấp xung đột giữa người sử dụng lao động và người lao động.

2.   Giải pháp hợp đồng gia công:

Hợp đồng gia công là ký kết hợp đồng với các công ty khác nhằm sản xuất sản phẩm cho mình. Giải pháp này sẽ có lợi cho đôi bên nếu được thực hiện trong một thời gian dài.

Hạn chế:     – Có thể làm cho công ty bị động.

– Làm tăng thêm sức mạnh cạnh tranh cho đối thủ

3. Giải pháp thuê tuyển nhân công tạm thời:

Giải pháp này thường được áp dụng khi sản xuất vào mùa vụ, trong các giai đoạn chuyển đổi mùa.

Hạn chế:

–   Những nhân công tạm thời thường có chuyên môn kém.

– Có thể họ làm việc thiếu nhiệt tình.

4. Thuê lao động từ những công ty cho thuê:

Ngày nay đã xuất hiện các công ty chuyên cho thuê lao động như các doanh nghiệp vệ sĩ hay các cơ quan dịch vụ lao động… Các cơ quan này chịu mọi trách nhiệm liên quan đến nhân sự của mình.

Ưu điểm của giải pháp này:

–                     Giảm bớt được các chi phí có liên quan đến nhân sự.

–                     Các nhân công này thường có chuyên môn và tính kỷ luật cao hơn so với lao động tạm thời.

Hạn chế:

–                     Các lao động thuê thường không được hưởng những lợi ích mang tính phúc  lợi của công ty mình phục vụ nên có tâm lý chán nản.

–                     Các công ty cho thuê đôi khi không thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm lợi ích cho nhân viên của mình (BHXH, BHYT)


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • giai phap doi ngu ki thuat thieu nhan luc
  • giai phap hanh đông
  • ưu nhược điểm của giải pháp tình trạng thiếu nhân lực
  • ,