Các giải pháp khác: để tăng cường quản trị vốn kinh doanh cho các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro

            Trước sự biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước như hiện nay, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu miền Bắc nói riêng đều phải đối mặt với những rủi ro bất thường và những biến động không thể lường trước. Đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu phụ thuộc lớn vào giá dầu thế giới và sự điều tiết giá của Chính phủ, do vậy không thể tránh khỏi những rủi ro về sự biến động của giá trong kinh doanh. Nếu không có sự phân tích dự báo các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu có thể rơi vào tình trạng thâm hụt vốn, thường xuyên phải bù lỗ, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, các DN cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro như phối hợp với cơ quan tài chính để kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tỷ giá, lãi suất và giá cả; thực hiện trích lập dự phòng tài chính đối với việc giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu để bù đắp những khoản nợ khó đòi của các doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện trích lập các khoản dự phòng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần phải tiến hành thường xuyên giám sát, đôn đốc thu hồi nhanh những khoản nợ đến hạn trả, tránh nợ quá hạn quá nhiều ảnh hưởng tới vốn kinh doanh.

Nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý và người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó và làm việc hết mình với sự phát triển của doanh nghiệp.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của các DN theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống và từng bộ phận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng tập thể lao động thực sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thiện nhiệm vụ. Không xảy ra tình trạng người lao động thiếu việc làm. Từng bước xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nền nếp, tác phong làm việc mang tính công nghiệp, nghiêm túc hiệu quả. Từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ các bộ quản lý và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản trị kinh doanh cho đội ngũ lãnh đạo các cấp; tuyển chọn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề đáp ứng yêu cầu trong quản lý, kỹ thuật. Rà soát tổng thể lại năng lực, công việc chuyên môn của tất cả các bộ phận, phòng ban. Nếu bộ phận nào thiếu về số lượng, yếu về năng lực chuyên môn cần điều chỉnh phù hợp. Sử dụng các hình thức thưởng phạt công bằng, tiến hành xử phạt nặng đối với các trường hợp vi phạm luật lao động, làm thất thoát lãng phí vốn. Chú trọng công tác kế toán, nhất là đối với kế toán quản trị nhằm cung cấp được những thông tin trung thức, kịp thời cho nhà quản trị trong việc điều hành qáu trình SXKD đạt hiệu quả cao nhất. Thành lập ban thẩm định tài chính trực thuộc ban giám đốc doanh nghiệp để giúp ban giám đốc trong việc kiểm tra, thẩm định các chỉ tiêu quản trị.

 Tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp đã xây dựng trong những năm qua, đồng thời tập trung phát triển các hoạt động logistics, pha chế, chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa. Mặt khác, cần thường xuyên theo dõi chính sách điều hành tỷ giá, chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước; kiểm soát các chi phí biến đổi và chi phí cố định để đảm bảo tình hình tài chính luôn lành mạnh và sử dụng VKD đạt hiệu quả tối ưu; tăng cường công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu…

Cần xây dựng quy trình chặt chẽ về kiểm soát tình hình thu, chi, kiểm kê quỹ tiền mặt và quy trình kiểm soát quá trình vận chuyển xăng, dầu đối với lái xe và những người liên quan đến bảo quản hàng xăng, dầu tại các kho, bể chứa nhằm chống thất thoát vốn.

Các giải pháp trên đây cần được áp dụng thực hiện đồng bộ để đảm bảo tính khả thi.