Các hình thưc bán sỉ

Ngưòi bán sỉ đưọc phân ra thành bốn nhóm: Người bán sỉ thương mại, người  môi giới và đại lý, các chi nhánh và văn phòng của người sản xuất và ngưòi bán lẻ,  và người bán sỉ chuyên doanh khác.

Người bán sỉ thương mại

Người bán sỉ thương mại là những doanh nghiệp thương mại độc lập mua  quyền sở hữu hàng hóa mà họ kinh doanh. Trong các lĩnh vực thương mại khác  nhau họ có tên gọi là người buôn bán sỉ, người phân phối hay người cung ứng.  Người buôn bán sỉ gồm có người bán sỉ phục vụ đầy đủ và người bán sỉ phục vụ  hạn chế.

Người bán sỉ phục vụ đầy đủ. Người bán sỉ phục vụ đầy đủ đảm bảo những dịch vụ như bảo quản hàng dự trữ, duy trì một lực lượng bán hàng cho trả góp, giao

hàng tận nơi và hỗ trợ việc quản lý. Họ có hai loại: người bán sỉ hàng tiêu dùng và người bán sỉ tư liệu sản xuất.

– Người bán sỉ hàng tiêu dùng có thể bán cho người bán lẻ một số loại sản phẩm hay một vài loại sản phẩm với chiều sâu tương đối lớn.

– Người bán sỉ tư liệu sản xuất chuyên bán tư liệu sản xuất cho những người  sản xuất với đủ các loại sản phẩm, một loại sản phẩm hay một phần của loại sản  phẩm. Họ có thể tập trung vào những loại sản phẩm hay những mặt hàng nhất định  để thuận tiện cho việc bảo trì, sửa chữa và khai thác, những mặt hàng phụ tùng của  các thiết bị đặc chủng, như bạc đạn, động cơ điện, hay trang thiết bị như các dụng  cụ điện cầm tay, xe nâng hàng.

Ngưòi bán sỉ phục vụ hạn chế. Người bán sỉ phục vụ hạn chế đảm bảo cho người cung ứng và khách hàng của mình một số ít dịch vụ. Họ gồm có: người bán sỉ tại cửa hàng, người bán sỉ giao mối, người bán sỉ giao hàng trực tiếp, người bán sỉ ký gửi, người bán sỉ qua bưu điện, và hợp tác xã sản xuất.

– Người bán sỉ tại cửa hàng chỉ có một loại sản phẩm hạn chế nhưng bán chạy và bán hàng cho những người bán lẻ nhỏ lấy tiền mặt và thường là không giao hàng tận nơi.

– Người bán sỉ giao mối chủ yếu thực hiện chức năng bán và giao hàng tận  nơi. Họ kinh doanh một loại sản phẩm giới hạn và thường là dễ hư hỏng, khó bảo  quản (như sữa tươi, bánh mì, món ăn điểm tâm nhẹ), bán lấy tiền mặt khi đi giao  hàng cho các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm nhỏ, bệnh viện, nhà hàng, quán ăn  của các nhà máy và khách sạn.

– Người bán sỉ giao hàng trực tiếp thường kinh doanh các mặt hàng cồng  kềnh không đóng thùng để vận chuyển như than đá, gỗ xẻ và các thiết bị lớn. Họ  không mua và dự trữ hàng, mà sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách họ lựa  chọn người sản xuất để người này sẽ gửi hàng trực tiếp cho khách hàng với những  điều kiện và thời gian giao hàng đã thỏa thuận. Người bán sỉ giao hàng trực tiếp chỉ  nắm quyền sở hữu hàng và gánh chịu mọi rủi ro từ khi tiếp nhận đơn hàng cho đến  khi giao hàng cho khách.

Ngưòi bán sỉ ký gửi thường phục vụ các cửa hàng bán lẻ thực phẩm và  dược phẩm, chủ yếu là kinh doanh những mặt hàng không phải thực phẩm. Họ cho  xe chở hàng đến tận nơi các cửa hàng, cử người đến trưng bày đồ chơi, sách, hàng  kim khí, dược phẩm và mỹ phẩm, v.v… Họ định giá bán ,thường xuyên bổ sung  hàng mới, tổ chức trưng bày hàng tại nơi mua và theo dõi hàng dự trữ. Họ kinh  doanh theo điều kiện ký gửi, có nghĩa là vẫn giữ nguyên sở hữu hàng hóa và chỉ  đảm bảo những dịch vụ như vận chuyển, trưng bày hàng, duy trì hàng dự trữ và tài  trợ. Họ hầu như không khuyến mãi, vì kinh doanh nhiều mặt hàng có nhãn hiệu đã  được quảng cáo rộng rãi.

Người bán sỉ qua bưu điện gửi catalog về đồ trang sức, mỹ phẩm, món ăn  đặc sản và những mặt hàng lặt vặt khác cho các khách hàng trong khu vực bán lẻ,  sản xuất công nghiệp và các cơ quan khác nằm ở những vùng lân cận. Không có lực  lượng bán hàng để viếng thăm các khách hàng. Đơn đặt hàng được thực hiện rồi gửi  cho khách qua bưu điện, giao hàng bằng ô tô hay một phương tiện vận tải khác có  hiệu quả.

Hợp tác xã sản xuất thuộc quyền sở hữu của các xã viên và thực hiện việc  thu mua sản phẩm của nông dân để bán trên thị trường địa phương. Cuối năm lợi  nhuận của hợp tác xã được chia cho xã viên. Họ thường cố gắng nâng cao chất  lượng sản phẩm và tuyên truyền nhãn hiệu của hợp tác xã để thu hút được nhiều  người mua sản phẩm.

Những người môi giới và đại lý

Những người môi giới và đại lý khác với những người bán sỉ thương mại ở  chỗ họ không sở hữu hàng hóa và chỉ thực hiện một số ít chức năng. Họ thường  chuyên môn hóa theo loại hàng hóa hay loại khách hàng, và thực hiện chức năng  chủ yếu là tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, và hưởng một tỉ lệ phần trăm  tiền hoa hồng trong giá bán.

Người môi giới. Chức năng chính của người môi giới là đưa người mua đến  với người bán và giúp họ thỏa thuận với nhau. Bên thuê họ sẽ phải trả cho họ một  khoản tiền. Họ không dự trữ hàng, không tham gia vào việc tài trợ hay gánh chịu  rủi ro. Ví dụ điển hình nhất là những người môi giới bảo hiểm và những người môi  giới chứng khoán.

Đại lý. Đại lý đại diện cho người mua hay người bán trên cơ sở lâu dài,gồm một số hình thức sau đây:

– Đại lý của nhà sản xuất đại diện cho hai hay nhiều nhà sản xuất những loại  sản phẩm bổ sung cho nhau. Họ ký kết những văn bản thỏa thuận chính thức với  từng nhà sản xuất về chính sách giá cả, địa bàn hoạt động, thủ tục, loại sản phẩm  của nhà sản xuất và dựa vào những quan hệ rộng rãi của mình để tiêu thụ sản phẩm  của nhà sản xuất đó. Phương thức đại lý của nhà sản xuất đưọc sử dụng cho những  loại sản phẩm như quần áo, đồ gỗ và đồ điện. Hầu hết các đại lý của nhà sản xuất  đều là những doanh nghiệp thương mại nhỏ với một số ít nhân viên là những người  bán hàng giỏi. Hình thức này cũng đưọc sử dụng trong những trường hợp nhà sản  xuất nhỏ không có đủ khả năng tài chính để duy trì lực lượng bán hàng riêng của  mình và nhà sản xuất lớn muốn sử dụng đại lý để thâm nhập vào những thị trường  mới hay đại diện cho họ ở những thị trường mà họ không thể sử dụng nhân viên bán  hàng làm việcthường xuyên được.

– Đại lý tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết có quyền tiêu thụ toàn bộ sản phẩm  của nhà sản xuất. Nhà sản xuất hoặc là không muốn bận tâm đến việc tiêu thụ hoặc  là cảm thấy không đủ điều kiện. Đại lý tiêu thụ hoạt động như phòng tiêu thụ của  nhà sản xuất và có ảnh hưởng lớn đến giá cả, thời hạn và điều kiện bán hàng và  thưòng có mặt trong các lĩnh vực như sản phẩm dệt, chế tạo thiết bị công nghiệp,  than đá, hóa chất và sắt thép.

– Đại lý thu mua nói chung có quan hệ lâu dài với những người mua của  mình và thu mua cho họ những mặt hàng cần thiết, tiếp nhận, kiểm tra, nhập kho rồi  chuyển đến cho người mua. Một trong những hình thức của đại lý thu mua là những  người thu mua đại phương, tìm kiếm những mặt hàng thích hợp mà những người  bán lẻ nhỏ có thể kinh doanh. Họ hiểu biết và cung cấp cho khách hàng của mình  những thông tin bổ ích về thị trường cũng như tìm kiếm cho họ những nguồn hàng  tốt với giá hời.

– Người bán sỉ ủy thác là đại lý trực tiếp nắm nguồn hàng và đứng ra thỏa  thuận về việc tiêu thụ chúng. Họ thưòng không hoạt động trên cơ sở những hợp  đồng lâu dài. Thưòng hay sử dụng họ nhiều nhất là những người nông dân không  muốn bỏ công đi bán sản phẩm của mình và không phải là xã viên hợp tác xã sản  xuất. Người bán sỉ ủy thác sẽ chở nông sản đến một chợ trung tâm, bán toàn bộ  hàng, trừ đi các khoản chi phí và tiền hoa hồng rồi giao toàn bộ số tiền còn lại cho  người nông dân đã sản xuất ra số nông sản đó.

Chi nhánh và văn phòng của người sản xuất và người bán lẻ

Hình bán sỉ cơ bản thứ ba là người bán hay người mua tự xúc tiến các hoạt động mua bán chứ không thông qua những người bán sỉ độc lập. Có hai loại: văn

phòng giao dịch và chi nhánh bán hàng, văn phòng thu mua.

Văn phòng giao dịch và chi nhánh bán hàng. Những nhà sản xuất thưòng tổ  chức những văn phòng giao dịch và chi nhánh bán hàng riêng của mình để quản lý  chặt chẽ hơn việc dự trữ, bán hàng và khuyến mãi. Các chi nhánh bán hàng đảm  bảo dự trữ hàng và thường có mặt trong những ngành như chế biến gỗ, sản xuất  thiết bị và phụ tùng xe máy. Các văn phòng giao dịch bán hàng không dự trữ hàng  và thường có mặt trong các ngành hàng dệt may và tạp hóa.

Văn phòng thu mua. Nhiều người bán lẻ có văn phòng thu mua riêng của mình  tại những trung tâm thị trường chính. Những văn phòng thu mua này đóng vai trò  tương tự như những người môi giới và đại lý, nhưng là một bộ phận thuộc tổ chức  của người mua.

Những người bán sỉ khác

Trong những lĩnh vực kinh tế nhất định còn có một số hình thức bán sỉ chuyên  doanh như những cơ sở thu mua nông sản với khối lượng lớn để chuyên chở đến  các cơ sở chế biến, những đại lý đầu mối xăng dầu bán và giao hàng đến từng cây  xăng, những công ty bán sỉ đấu giá những lô hàng lớn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các hình thức phân phối của loại hình bán sỉ
  • phương thức bán buôn hiệu quả
  • ,