Các hình thức cấp phép

Đánh giá bài viết

Thực tế có nhiều hình thức cấp phép khác nhau tuỳ theo cách tổ chức kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh.

a. Theo cách tổ chức kinh doanh

– Cấp phép theo hình thức liên doanh (sẽ trình bày cụ thể sau),
– Cấp phép theo hình thức hợp đồng sản xuất,
– Cấp phép theo cơ sở độc quyền (Exclusive Basic),
– Cấp phép theo cơ sở không độc quyền (Nonexclusive Basic).

b. Hình thức cấp phép theo lĩnh vực kinh doanh

Theo cách phân loại này, giấy phép có thể được cấp:
– Theo quá trình sản xuất.
– Sử dụng nhãn hiệu sản phẩm.
– Phân phối sản phẩm nhập khẩu.
Cần chú ý rằng, mỗi hình thức cấp phép nói trên thường gắn liền với nội dung kiểm soát khá chặt chẽ trong quá trình thực hiện mà các bên đã thoả thuận.