Các hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là một tổ chức có tưcách pháp nhân được  thành lập theo quy định của pháp luật. Lịch sử phát triển SGDCK các nước  đã và đang trải qua các hình thức sở hữu sau:

Hình thức sở hữu thành viên:SGDCK do các thành viên là các  công ty chứng khoán sở hữu, được tổ chức dưới hình thức công ty trách  nhiệm hữu hạn, có Hội đồng quản trị do các công ty chứng khoán thành  viên bầu ra theo từng nhiệm kỳ. Mô hình này có ưu điểm thành viên vừa là  người tham gia giao dịch, vừa là người quản lý sở nên chi phí thấp và dễ  ứng phó với tình hình thay đổi trên thị trường. SGDCK Hàn Quốc,  NewYork, Tokyo, Thái Lan và nhiều nước khác được tổ chức theo hình  thức sở hữu thành viên.

Hình thức công ty cổ phần: SGDCK được tổ chức dưới hình thức  một công ty cổ phần đặc biệt do các công ty chứng khoán thành viên,  ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm tham gia sở hữu với tưcách là cổ  đông. Tổ chức, hoạt động của SGDCK theo Luật công ty và hoạt động  hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Mô hình này được áp dụng ở Đức, Anh và  Hồng Kông.

Hình thức sở hữu Nhà nước: Thực chất trong mô hình này, Chính  phủ hoặc một cơ quan của Chính phủ đứng ra thành lập, quản lý và sở hữu  một phần hay toàn bộ vốn của SGDCK. Hình thức sở hữu này có ưu điểm là  không chạy theo mục tiêu lợi nhuận, nên bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu  tư. Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết, nhà nước có thể can thiệp kịp  thời để giữ cho thị trường được hoạt động ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên,  mô hình này cũng có những hạn chế nhất định, đó là thiếu tính độc lập, cứng  nhắc, chi phí lớn và kém hiệu quả.  Trong các hình thức trên, hình thức sở hữu thành viên là phổ biến nhất.  Hình thức này cho phép SGDCK có quyền tự quản ở mức độ nhất định, nâng  cao được tính hiệu quả và sự nhanh nhạy trong vấn đề quản lý so với hình  thức sở hữu của Chính phủ. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, việc Chính phủ nắm quyền sở hữu và quản lý SGDCK sẽ cho phép  ngăn ngừa sự lộn xộn, không công bằng khi hình thức sở hữu thành viên  chưa được bảo vệ bằng hệ thống pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Ví dụ nhưở Hàn  Quốc, SGDCK được thành lập từ năm 1956 nhưng đến năm 1963 bị đổ vỡ  phải đóng cửa 57 ngày do các thành viên sở hữu SGDCK gây lộn xộn trong  thị trường, sau đó Nhà nước đã phải đứng ra nắm quyền sở hữu SGDCK  trong thời gian khá dài từ năm 1963 đến năm 1988 trước khi chuyển sang  mô hình sở hữu thành viên có một phần sở hữu của nhà nước.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • công ty tnhh do các thành viên là ctck sở hữu
  • hinh thuc so huu cua so giao dich chung khoan
  • ,