Các kiểu ra quyết định

Đánh giá bài viết

Trong bất cứ tổ chức nào, tất cả các nhà quản trị đều  phải ra các quyết định. Tuy nhiên, các loại quyết định sẽ thay đổi tùy theo cấp bậc và chức vụ quản trị của mỗi người.

 

1.Các quyết định theo chương trình

Là loại quyết định thường ngày và lặp đi lặp lại, vì quyết định này không phải quyết định mới, cho nên một tổ chức thường có những nguyên tắc chỉ đạo riêng biệt để xử lý chúng.

2. Các quyết định không được lập chương trình

Là loại quyết định không có tính lập lại, ít được làm và không mang tính cấu trúc.

Chúng thường được ban lãnh đạo cấp cao tổ chức soạn thảo và có hảnh hưởng rộng lớn đối với doanh nghiệp. Chẳng hạn, nhà quản trị merketing sẽ quyết định có nên tăng ngân sách quảng cáo để tăng doanh số bán nhân dịp cổ truyền sắp đến hay không.

Giám đốc doanh nghiệp sẽ quyết định có cần phải mở rộng nhà máy để đối phó với sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm của doanh nghiệp hay không.

Dựa vào các kiểu quyết định và mức độ ảnh hưởng của chúng đối với cách doanh nghiệp, các nhà quản trị có thể phân biệt được nhiệm vụ của mình trong việc ra quyết định.