Các lĩnh vực ưu tiên trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Tĩnh

Tỉnh cũng đã có những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư; hướng các nhà đầu tư triển khai các dự án vào các vùng đã quy hoạch; tích cực quảng bá tạo niềm tin cho các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; có chính sách huy động nguồn vốn từ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu đô thị mới, KKT, KCN; Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư để thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường…

Theo UBND Tỉnh Hà Tĩnh, các lĩnh vực sau đây được ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN:

  • Lĩnh vực công nghiệp: Đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho ngành sắt thép; sản xuất các sản phẩm từ thép như cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phụ tùng, sản xuất công cụ, dụng cụ văn phòng, gia đình, chế biến sâu các khoáng sản quý hiếm như Titan, Mangan, Cericit; sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, đặc biệt ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, dự án ít sử dụng đất. Có thể khẳng định, Hà Tĩnh đã và đang coi công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, giúp thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, cũng giống như đa phần các tỉnh ở Việt Nam, việc phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt không phải là ưu thế của Hà Tĩnh. Chính vì vậy, Hà Tĩnh đã xem việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các sản phẩm chế biến từ khoáng sản và một số ngành công nghiệp nhẹ là ưu tiên. Tất nhiên, nhằm phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa và bền vững, Hà Tĩnh cũng hướng tới phát triển các dự án công nghệ cao, các dự án ít thâm dụng đất. Chính vì thế, rất cần có định hướng lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp để đảm bảo định hướng phát triển này. Các nhà đầu tư đến từ Nhật, Mỹ, Anh, Đức… những quốc gia có tiếng về phát triển các ngành công nghiệp đó được xem là đối tượng nhà đầu tư mục tiêu mà Hà Tĩnh quan tâm.
  • Lĩnh vực hạ tầng: Đầu tư trực tiếp hoặc BOT, BT, PPP hạ tầng các KKT, KCN, bệnh viện, giáo dục, đào tạo nghề. Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đến với Hà Tĩnh trong các lĩnh vực nêu trên, Hà Tĩnh đã và đang quan tâm tới việc phát triển cơ sở hạ tầng, mời gọi đầu tư trực tiếp hoặc các hình thức đầu tư hạ tầng BOT, BT hoặc PPP. Có thể nói, đó là các hướng mời gọi đầu tư mà nhiều địa phương đang thực hiện nhằm giảm thiểu thâm dụng NSNN cho phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, với các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng các KKT, KCN địa phương có thu hút được các nhà đầu tư đến với KCN hay không có ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở. Hơn thế nữa, những hỗ trợ của Hà Tĩnh với nhà đầu tư cơ sở hạ tầng cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm. Khó khăn hơn nữa chính là kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực như bệnh viện, giáo dục hay đào tạo nghề. Nhu cầu về dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục và đào tạo nghề được xem là cấp thiết tại khu vực miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Tuy nhiên, những dịch vụ công thiết yếu này có được sử dụng tại chỗ hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của người dân vào chất lượng dịch vụ và qua trải nghiệm của khách hàng. Trong khi đó, đầu tư vào các lĩnh vực này rất tốn kém. Chính vì thế, hiện còn rất ít (thậm chí là chưa) có nhà đầu tư nào mặn mà với việc đầu tư phát triển các dịch vụ đó ở Hà Tĩnh.
  • Lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch: Đầu tư xây dựng một số chợ đầu mối, trung tâm thương mại, hệ thống khách sạn cao cấp, khu du lịch sinh thái, khu du lịch tâm linh. Mối quan tâm của Chính quyền Hà Tĩnh tới các lĩnh vực kinh tế khác như thương mại, dịch vụ cũng rất lớn thông qua việc xây dựng các khu vực tạo sân cho các doanh nghiệp có thể kinh doanh thương mại, cho phép và khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh… Tuy nhiên, dường như Hà Tĩnh vẫn chưa thực sự thu hút với du khách khi thương mại ở nơi đây không có gì khác biệt, trong khi cầu thị trường về các sản phẩm không có sự thay đổi đột biến. Đặc biệt, trong thời gian qua, khi vụ án môi trường Formusa đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới du lịch Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung nên cơ hội thu hút đầu tư vào những lĩnh vực này đã ít nay lại còn khó khăn hơn.
  • Lĩnh vực nông nghiệp: Đầu tư vào các dự án nuôi trồng và chế biến nông, lâm, thủy hải sản; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; xúc tiến các dự án chế biến sâu gỗ rừng trồng. Nông nghiệp đã và đang được xem là ngành kinh tế giúp đảm bảo phát triển bền vững thông qua an ninh lương thực, qua chất lượng thực phẩm và đảm bảo công ăn việc làm cho người nông dân. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã không chỉ được nhắc tới ở các thành phố lớn mà Hà Tĩnh cũng đã và đang định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng này. Các dự án nuôi trồng áp dụng công nghiệp cao vào SXKD đã được chính quyền các địa phương cấp huyện, cấp xã quan tâm và đang trở thành định hướng phát triển của một số địa phương cốt lõi như Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Cẩm Sơn, Kỳ
  • Lĩnh vực môi trường: Ưu tiên kêu gọi các dự án xử lý rác thải rắn, nước thải cho các đô thị và các KKT, KCN; dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Kêu gọi các dự án ODA về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và phát triển đô thị.