Các loại hội chợ thương mại quốc tế

Các loại hội chợ thương mại quốc tế
Đánh giá bài viết

Tham gia các hội chợ thương mại quốc tế ngày càng trở thành hoạt động rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành và lĩnh vực nhằm tìm kiếm cơ hội đầy mạnh xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. ở Mỹ, các khách hàng thuộc thị trường công nghiệp có thể tiếp nhận thông tin qua một loạt các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Ví dụ, những tạp chí chuyên ngành với những bảng thống kê dự báo về từng ngành công nghiệp cụ thể. Song đó chỉ là ở Mỹ, một nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Còn ở một số nước khác, do thị trường nhỏ hơn, không phù hợp với việc xuất bản những cuốn tạp chí thương mại hay những ấn phẩm tương tự như vậy ở trong một nước. Do đó, hầu hết các khách hàng có triển vọng thường tìm đến hội chợ thương mại. Đối với những công ty chưa thâm nhập vào thị trường, cũng như chưa có một hợp đồng nào được ký kết thì việc tham gia vào hội chợ thương mại có thể là cách duy nhất để giúp họ tiếp cận được với các khách hàng tiềm năng ở các nước.

Mỗi năm trên thế giới có hàng nghìn hội chợ thương mại quốc tế được tổ chức và được phân loại chủ yếu gồm 2 loại sau:

+ Hội chợ thương mại quốc tế tổng hợp

Đây là loại hội chợ cho phép rất nhiều các mặt hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau có thể tham gia. Một trong những hội chợ lớn nhất là hội chợ Hanover ở Tây Đức, tổ chức vào tháng tư hàng năm nơi mà tất cả các ngành công nghiệp trong nước, hầu hết những doanh nghiệp lớn của các nước Tây Âu và những doanh nghiệp từ Bắc Mỹ và Nhật Bản đều có thể tham gia. Nhờ việc tham gia hội chợ mà có rất nhiều doanh nghiệp có thể tạo dựng được văn phòng đại diện, nhà phân phối tại các nước Châu Âu. Hội chợ Hanover được coi là một trong những hội chợ hàng công nghiệp lớn nhất thế giới *. Ngoài ra còn có một số hội chợ tổng hợp khác như hội chợ Leipzeg ở Đức, hội chợ Canton ở Trung Quốc, hội chợ Milan ở ý …

+ Hội chợ thương mại quốc tế chuyên ngành

Loại hội chợ này tập trung những khách hàng thuộc một phân đoạn, một nhóm những người sử dụng nhất định hoặc những sản phẩm trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như giao thông vận tải, xây dựng, hàng không, máy móc xây dựng… Sau khi hội chợ kết thúc, có nhiều hàng hóa được bán hơn là trong hội chợ thương mại tổng hợp. Loại hội chợ này có thể được tổ chức thường niên cũng có thể là một vài năm một lần. Một số hội chợ công nghiệp nổi tiếng trên thế giới đó là hội chợ ngọt được tổ chức thường niên của Koln, Tây Đức, tập trung những mặt hàng bánh kẹo và các sản phẩm đồ ngọt khác, hội chợ Achema về lĩnh vực hóa học được tổ chức 3 năm một lần cũng ở Đức, hội chợ hàng không thường niên ở Anh, Pháp…