Các loại kênh phân phối trên thị trường thế giới

Các loại kênh phân phối trên thị trường thế giới
Đánh giá bài viết

Một công ty có thể lựa chọn việc tự thực hiện toàn bộ hoạt động phân phối quốc tế (bằng cách thiết lập những chi nhánh của mình ở nước ngoài và phân phối hàng hoá, dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng cuối cùng) hoặc thông qua các trung gian để phân phối sản phẩm. Việc lựa chọn kênh phân phối quốc tế trực tiếp hay gián tiếp phải được tính toán cặn kẽ vì khi đã lựa chọn thì rất khó thay đổi. Hơn thế nữa, nếu kênh phân phối đó hoạt động không hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thị phần của công ty trong tương lai.

Quy trình phân phối gồm tất cả những hoạt động bắt đầu từ người sản xuất và kết thúc ở người tiêu dùng cuối cùng. Điều đó có nghĩa là người bán hàng phải phối hợp hiệu quả ở cả hai đầu của kênh phân phối, một ở trong nước và một ở nước ngoài. Sơ đồ dưới đây sẽ biểu diễn một số kênh phân phối quốc tế có thể thay thế được cho nhau.

Những mũi tên chỉ những người mà nhà sản xuất và mỗi trung gian có thể bán hàng tới. Tất nhiên các công ty luôn muốn quản lý và tham gia vào quá trình phân phối hàng hoá, dịch vụ tới người tiêu dùng cuối cùng. Nếu không quản lý chặt chẽ, có thể hoạt động phân phối sẽ không hiệu quả và các mục tiêu bán hàng sẽ thất bại. Tuy nhiên, trên thực tế, sự tham gia trực tiếp vào quá trình phân phối tới người tiêu dùng cuối cùng ở nước ngoài không phải luôn luôn hợp lý và đạt hiệu quả về mặt chi phí. Vì vậy lựa chọn và quản lý nhà phân phối trung gian luôn được quan tâm cao trong việc thiết lập và phát triển hệ thống phân phối hàng hoá ở nước ngoài.