Các loại sai lệch chuẩn mực hành vi cá nhân

Loại thứ nhất: Sai lệch do thụ động : Những cá nhân có hành vi sai lệch do không nhận thức đầy đủ hoặc nhận thức sai các chuẩn mực đạo đức nên có hành vi không bình thường so với các chuẩn mực chung của cộng đồng. Đặc trưng của loại hình vi sai lệch này là người sai lệch không biết hành vi của mình là sai lệch , nguyên nhân là họ do không nắm vững chuẩn mực hoặc do hiểu sai các chuẩn mực .

Ví dụ : Một người kỹ tính khi đến nhà ai, dù chủ nhà nhiệt tình mời mọc ăn uống nhưng cũng không dám vì sợ lây bệnh truyền nhiễm

Một đứa trẻ trả lời trống không  khi người lớn hỏi, bởi vì nó chưa biết phải trả lời thế nào cho đúng chuẩn lễ phép

Để khắc phục thì chúng ta lưu ý tùy từng trường hợp cụ thể để có cách :

+ Đối với những hành vi do cá nhân không hiểu biết đầy đủ chuẩn mực thì cần cung cấp kiến thức về chuẩn mực hành vi cho họ

+ Đối với trường hợp do hiểu sai lệch chuẩn mực hành vi chưa chấp nhận chuẩn mực thì cần thiết phải phân tích, giải thích, thuyết phục để họ hiểu đúng và chấp nhận.

+ Đối với người có dấu hiệu bệnh lý cần tạo điều kiện cho họ tiếp xúc nhiều , trường hợp trầm trọng phải nhờ chuyên gia y tế .

Lọai thứ hai:Loại sai lệch do hành vi chủ động :Những hành vi sai lệch là do họ cố ý làm khác so với người khác. Họ có thể nhận thức được yêu cầu của cộng đồng nhưng họ cứ hành động theo ý họ mặc dù biết không phù hợp.

Đối với hành vi sai lệch này cần có sự giáo dục thường xuyên của cộng đồng để mọi người có trách nhiệm tôn trọng các chuẩn mực đạo đức.

Trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp cưỡng chế  và thậm chí áp dụng biện pháp trừng phạt

Để khắc phục lọai hành vi sai lệch chủ động này cần phải có sự vận động tuyên truyền giáo dục thường xuyên và rộng rãi, tạo dư luận lành mạnh của cộng đồng để mọi người hiểu và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức. Hệ thống chuẩn mực phải được củng cố và đảm bảo sức mạnh để điều chỉnh hành vi của cá nhân tong cộng đồng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ví dụ về hành vi sai lệch đạo đức
  • ,