Các loại thuế cơ bản ở Việt Nam

Do thể chế chính trị, kinh tế của các nước không giống nhau nên hệ thống pháp luật thuế của mỗi quốc gia đều có tính chất đặc thù riêng. Chúng ta nghiên cứu sơ lược về hệ thống chính sách pháp luật thuế ở một số nước xã hội chủ nghĩa và các nước có nền kinh tế thị trường.

2.1 Hệ thống pháp luật thuế của một số nước xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, một số nước xã hội chủ nghĩa đã có những thay đổi về chính sách kinh tế và tài chính, áp dụng cơ chế kinh tế thị trường, tăng cường giao lưu thương mại với nhiều nước trên thế giới, trong khu vực cũng như ngoài khu vực, không phân biệt thể chế chính trị. Một số nước đã áp dụng chính sách pháp luật thuế với nhiều ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư. Do đó các Luật thuế về cơ bản cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên mục đích của Luật thuế vẫn là điều tiết thu nhập nhằm đảm bảo công bằng và chính sách thuế vẫn có xu hướng thiên về loại gián thu.

Nói chung, hiện nay tại một số nước xã hội chủ nghĩa, các Luật thuế với thuế suất cũng như cách tính thuế đang được áp dụng có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với chuẩn mực chung với Luật thuế của các nước tiên tiến trên thế giới.

Chẳng hạn, hiện nay nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang áp dụng các loại thuế sau đây:

 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế doanh thương.
 • Thuế tiêu thụ.
 • Thuế tài nguyên.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế địa ốc tại thành phố.
 • Thuế trị giá đất.
 • Thuế môn bài.
 • Thuế con niêm.
 • Thuế quan.

            Ngoài ra, có nước còn áp dụng các loại thuế khác như:

 • Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất.
 • Thuế môn bài.
 • Thuế trước bạ.

2.2 Hệ thống pháp luật thuế của một số nước áp dụng cơ chế kinh tế thị trường.

Pháp luật thuế của các nước tư bản đã có từ rất lâu đời và luôn được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ngày một phát triển.

Hệ thống pháp luật thuế của các nước tư bản áp dụng nhiều Luật thuế khác nhau, được phân loại và xếp thành hệ thống như sau:

Thuế trực thu: gồm có:

 • Thu nhập công ty.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế môn bài hay thuế nghề nghiệp.
 • Thuế tài sản.

Thuế gián thu: gồm có:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế tiêu dùng).
 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế hí cuộc.
 • Thuế quan.
 • Thuế trước bạ và con niêm.

Về cơ bản các nước có nền kinh tế thị trường đều áp dụng các Luật thuế trên đây và coi đây là nguồn thu cơ bản cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên cũng tùy theo cơ chế kinh tế và tổ chức xã hội của mỗi nước mà có sự thay đổi trong cách tính thuế và thuế suất.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • cac loai thue
 • các loại thuế
 • các loại thuế ở việt nam
 • kể tên các loại thuế
 • cac loai thue co ban o viet nam
 • các loại thếu ở VN
 • ví dụ về một số loại thúê mà em biết
 • các loại thúê yrong hệ thống thúê ở việt nam
 • các sắc thuế ở việt nam hiện nay
 • các thuế ở Việt Nam
 • ,