Các lỗi thường mắc phải khi phỏng vấn

 • Đánh giá một cách vội vã: đánh giá ứng viên ngay từ những ấn tượng ban đầu. Dựa vào những cảm tính của mình người phỏng vấn đã đánh giá một cách vội vã về ứng viên và tìm đặt các câu hỏi để chứng minh cho những nhận xét đó.
 • Chú trọng các khía cạnh không tốt của ứng viên: Phần lớn các cuộc phỏng vấn có xu hướng chống lại ứng viên, nghĩa là luôn hướng vào việc tìm kiếm các hạn chế của ứng viên.
 • Không hiểu biết về công việc: do đó không thể biết được ứng viên nào thực sự cần thiết cho công việc.
 • Ảnh hưởng bởi hiệu ứng tương phản: Đánh giá ứng viên không dựa vào khả năng thực tế của ứng viên mà lại thực hiện bằng cách so sánh họ với người khác. Chẳng hạn sau một loạt các ứng viên yếu kém, một ứng viên đáng ra chỉ ở mức trung bình sẽ được nâng lên thành khá, giỏi.
 • Đánh giá theo động thái: Nghĩa là phỏng vấn viên chỉ chú ý đánh giá vào cách nhìn, điệu bộ, ngữ điệu của ứng viên hơn là những câu trả lời.

Ngoài ra phỏng vấn viên còn bị ảnh hưởng bởi sự tác động của cảm xúc như: giới tính, người cùng quê, cùng trường …

*                 Phân công người phỏng vấn:

Mỗi công ty áp dụng chính sách khác nhau trong việc cử người chịu trách nhiệm phỏng vấn. Thông thường ai chịu trách nhiệm phỏng vấn phụ thuộc vào chức vụ và vị trí công việc mà ứng viên sẽ đảm nhận sau này. Các nhân vật sau đây thường chịu trách nhiệm phỏng vấn:

 • Giám đốc nhân sự
 • Tổng giám đốc
 • Vị lãnh đạo trực tiếp của ứng viên sau này
 • Chuyên viên phỏng vấn

*                 Các nguyên tắc cơ bản để tạo ra môi trường phỏng vấn tốt :

 • Thuộc tên người được phỏng vấn
 • Giới thiệu đầy đủ
 • Riêng biệt
 • Đủ thời gian
 • Để ứng viên nói
 • Tôn trọng ứng cử viên
 • Có mục tiêu rõ ràng
 • Kiểm soát
 • Có đầy đủ thông tin về công việc
 • Biết cách kết thúc phỏng vấn.