Các mục tiêu của chiến lược giá hướng vào hoạt động (Operations)

Các mục tiêu của chiến lược giá hướng vào hoạt động (Operations)
Đánh giá bài viết

Có thể tóm tắt các mục tiêu chính ở đâu như sau:

  •  Điều chỉnh giá hợp lý nhằm ổn định và cân đối quan hệ cung cầu dịch vụ trên các thị trường mục tiêu ở nước ngoài. Đây là mục tiêu chủ yếu của chiến lược này.
  •  Sử dụng tối ưu năng lực sản suất của hãng dịch vụ.
  •  Điều chỉnh cầu cao điểm theo ngày hay theo tuần. Điều này thể hiện rất rõ trong ngành dịch vụ hàng không, đặc biệt đối với dịch vụ xe buýt, dịch vụ điện năng.
  •  Khuyến khích cầu ở những thời điểm tiêu thụ thấp (kích cầu).

Có thể nói, vai trò sử dụng công cụ Marketing thông qua cơ chế giá thường có ý nghĩa thực tiễn rất đáng kể trong nhiều ngành dịch vụ như du lịch, hàng không, metro, xe khách, điện năng… Mục tiêu của chiến lược này còn để áp dụng chiến thuật và nghệ thuật kinh doanh trong Marketing quốc tế đối với dịch vụ, vừa đem lợi ích cụ thể cho hãng dịch vụ, vừa đảm bảo lợi ích cộng đồng quốc tế của đông đảo khách hàng.