Các mục tiêu của chiến lược giá

– Các mục tiêu chính của chiến lược giá thường là:

  •  Tìm kiếm lợi nhuận. Theo mục tiêu này, hãng dịch vụ phải thực hiện càng nhiều càng tốt những lợi ích có thể được, hoặc phải đạt được những mục tiêu dự định.
  •  Các mục tiêu doanh thu, thị phần luôn luôn được quan tâm vì đó là cơ sở để thực hiện lợi nhuận.
  •  Đảm bảo hoàn vốn nhanh chóng trong thời gian quy định. Theo mục tiêu này, hãng dịch vụ cần khẩn trương bù đắp được tất cả các chi phí trong bộ giá thành sản xuất dịch vụ cũng như giá thành xuất khẩu cho mọi dịch vụ như: dịch vụ cơ bản cũng như các loại dịch vụ bổ sung.

– Người đi đầu theo đuổi các mục tiêu của loại chiến lược này thường là các hãng dịch vụ tư nhân. Phương châm của các hãng là bằng mọi cách để tăng doanh thu, như củng cố chất lượng và uy tín để duy trì mức giá cao ở các thị trường nước ngoài, mở rộng chênh lệch tối đa giữa doanh thu và chi phí.

– Những loại chi phí chủ yếu trong kinh doanh dịch vụ:

  •  Chi phí cố định (Fixed Costs – FC). Theo C. Lovelock, đó là những chi phí trước và khi giao nhận dịch vụ, như chi phí về bất động sản, sản phẩm vật chất, điện nước, thuế, bảo hiểm, đào tạo nhân sự, hành chính, an toàn lượng nhân viên không thuộc diện hợp đồng ngắn hạn, phí huy động vốn, chi phí sửa chữa các loại trang thiết bị, văn phòng…
  •  Chi phí bán – thay đổi (Semi Variable Cost – SVC): gồm những chi phí liên quan số lượng khách hàng mục tiêu, chi phí hoạt động do tăng tiêu dùng điện, vệ sinh dọn dẹp văn phòng, lương, chi phí đào tạo lao động làm ngoài giờ hoặc lao động tạm thời. Các chi phí này thay đổi mạnh theo mức sản lượng dịch vụ tăng, theo loại dịch vụ bổ sung, theo số lượng nhân sự…Nói chung, SVC tăng theo các mức rất lớn. Thí dụ, việc bổ sung hay mở rộng một thiết bị lẻ sẽ liên quan đến nhiều chi phí khác nhau với mức lớn…
  •  Chi phí thay đổi (Variable Costs-VC). VC là các chi phí liên quan tới việc bán hàng bổ sung hay xuất khẩu bổ sung. Thí dụ, một dịch vụ cho vay mới ở ngân hàng, một phòng nghỉ ở khách sạn, một cơ sở mỹ viện mới của một hãng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Đối với một số dịch vụ, loại chi phí này có su hướng thay đổi không đáng kể. Ngược lại đối với một số dịch vụ khác (như dịch vụ thực phẩm, đồ uống), chi phí bổ sung này lại khá lớn và làm thay đổi đáng kể mức giá bán cuối cùng.