Các mục tiêu tuyên truyền

Các mục tiêu tuyên truyền
Đánh giá bài viết

– Tạo ra sự hiểu biết của khách hàng đến sản phẩm và công ty

– Tạo dựng sự tín nhiệm

– Kích thích lực lượng bán hàng và đại lý

– Giảm bớt chi phí chào hàng khuyến mãi