Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam

1.Các nhân tố thuộc nền kinh tế quốc dân

Nước ta đang trong quá trình hoà nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua việc tham gia khối ASEAN và các tổ chức trong khu vực và quốc tế khác.Đây vừa là một thách thức,vừa là một cơ hội ,một điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam , trong đó có DN , thuận lợi là ở chỗ nhờ đó doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài để thu nhận thông tin , phát triển công nghệ , tăng cường hợp tác cùng có lợi.Tuy nhiên cùng với sự hoà nhập vào khu vực thì sự bảo hộ sản xuất trong nước thông qua các hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ giảm dần đến mứcbị xoá bỏ hoàn toàn,trong khi khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế còn rất hạn chế.Nếu không vượt qua được thử thách này để trưởng thành thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó tồn taị ngay cả trên chính thị trường trong nước , chưa nói đến thị trường nước ngoài.

Chúng ta đang xác định vốn trông nước là quyết định , vốn nước ngoài là quan trọng , hiện nay và trong những năm tới sẽ có sự mất cân đối lớn giữa nhu cầu về vốn và khả năng về vốn đầu tư ở khắp các nước .Vì vậy việc tiếp thu vốn nước ngoài vào Việt Nam là khó khăn, đòi hỏi phải huy động vốn ở trong nước và nhà nước ta sẽ tiếp tục dành cho các DN sự chú ý thích đáng nhằm thu hút mọi nguồn lực.

Chúng ta đang tiếp tục đổi mới toàn bộ nền kinh tế theo hướng xây dựng một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước .Trong những năm vừa qua ,thực hiện chủ trương này nền kinh tế nước ta đã có những biến đổi đáng kể.Đến nay tuy vẫn chưa thoát khỏi là một nước nghèo , nhưng đã vượt qua được giai đoan khủng hoảng.Nền kinh tế đang tăng trưởng liên tục, lạm phát được kiềm chế, giá trị đồng tiền trong nước tương đối ổn định…Đi đôi với nó là các chính sách của nhà nước ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ( đặc biệt là DN)

* DN được ưu tiên đầu tư phát triển trên cơ sở thị trường trong một số ngành có lựa chọn là :
+Các ngành sản xuất hàng tiêu dùng , hàng thay thế nhập khẩu và hàng xuất khẩu
+ Các ngành tạo đầu vào cho các doanh nghiệp
+Các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn

-Ưu tiên đầu tư phát triển DN ở nông thôn, công nghiệp và các ngành dịch vụ,coi DN là bộ phận quan trọng nhất của chiến lược CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn

– DN được khuyến khích phát triển trong một số ngành nhất định mà các doamh mghiệp lớn không có lợi thế tham gia
-Đầu tư phát triển DNtrong mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn
-Phát triển một số khu công nghiệp tập trung ở các thành phố lớn dành riêng cho DN.

2.Các nhân tố quốc tế

Từ năm 1997 đến nay cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ đã tác động rất mạnh đến sự phát triển kinh tế ở các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam .Vì cuộc khủng hoảng mà các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ra khỏi dự định đầu tư,hàng hoá sản xuất ra trong nước khó có thể cạnh tranh được trên thị trường.Cho đến thời điểm này cuộc khủng hoảng đã tạm thời lắng xuống nhưng hậu quả nó để lại thì vẫn còn và rất khó khắc phục.
Mặt khác trong khu vực và trên thế giới xuất hiện nhiều nước có điều kiện thuận lợi hơn Việt Nam .Điều đó đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài không chú ý đến môi trường của Việt Nam nữa và họ không đầu tư ở Việt Nam.