Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI

1.      Điều kiện tự nhiên
Đối với các doanh nghiệp ( DN ) FDI, những quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và dân số đông, đương nhiên là lợi thế hơn những quốc gia không có điều kiện thuận lợi đó.
 
2.      Môi trường chính trị
Với các DN FDI, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, mối quan tâm hàng đầu về môi trường chính trị là sự ổn định chính trị.
Ổn định chính trị có hai vế: ổn định chính quyền và ổn định chính sách. Đối với các DN FDI, điều đáng quan tâm nhất là sự ổn định về chính sách. Trong nhiều trường hợp dù chính quyền đã thay đổi nhưng chính phủ mới vẫn cam kết tiếp tục theo đuổi các chính sách kế hoạch xã hội và đặc biệt là những chính sách kinh tế đối ngoại của chính phủ tiền nhiệm. Còn nếu như chính quyền ổn định không có xáo trộn nhưng chính sách lại hay thay đổi  thì đó vẫn là một môi trường bất ổn định và có nhiều rủi ro.

3.      Môi trường kinh tế
Trong môi trường kinh tế của một quốc gia, những yếu tố có thể tác động tới hoạt động đầu tư của các DN FDI gồm hệ thống kinh tế, mức độ phát triển kinh tế và sự ổn định kinh tế của nước đó.
Xu thế chung chuyển dần theo hướng kinh tế thị trường trên thế giới tạo ra nhiều cơ hội mới cho các DN kinh doanh quốc tế. Ở những nền kinh tế đang chuyển đổi, xuất phát điểm của nền kinh tế thường rất thấp, mọi thứ đều thiếu nên tiềm năng phát triển cao và cơ hội kinh doanh rất nhiều. Tuy nhiên, cơ hội nhiều luôn đi đôi với chi phí và rủi ro cao. Chi phí cao do cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ ở những quốc gia này còn chưa phát triển.

4.      Môi trường pháp lý
Mỗi quốc gia có một hệ thống pháp luật, các quy định, thủ tục pháp lý và cách phán xử khác nhau. Do đó, hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào, DN cũng cần tìm hiểu thật kỹ pháp luật, đặc biệt là những điểm khác biệt so với luật pháp nước mình và luật của những quốc gia khác mà DN đã từng hoạt động trước đó để tránh những hiểu lầm có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có.
Điều quan trọng là đối với các quốc gia thu hút vốn đầu tư, tạo một môi trường pháp lý thông thoáng cho DN hoạt động và yên tâm đầu tư.
 
5.      Môi trường văn hóa
Văn hóa có thể góp phần nâng cao hay hạn chế sức cạnh tranh của DN. Hệ thống giá trị, chuẩn mực của một nền văn hóa có ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh. Nhìn vào đặc điểm của một nền văn hóa có thể dự đoán quốc gia nào sẽ sản sinh ra nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất. Khi mọi điều kiện như nhau, đặc điểm văn hóa còn là một tiêu chí giúp DN lựa chọn địa điểm đặt cơ sở sản xuất.