Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư phát triển thủy lợi

Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư phát triển thủy lợi
Đánh giá bài viết

– Chính sách của chính phủ và nguồn ngân sách: Đây là một nhân tố vô cùng quan trọng, chính sách thuỷ lợi là một chính sách dài hạn, chính sách thủy lợi đúng đắn thì sẽ đem lại hiệu quả và tác động tích cực đến vùng được đầu tư, và ngược lại một chính sách không phù hợp không những không mang lại hiệu quả mà nhiều lúc còn ảnh hưởng không tốt đến vùng được ban hành chính sách, ngoài ra còn gây lãng phí và thất thoát nguồn vốn của chính phủ.

Nguồn ngân sách cũng ảnh hưởng rất lớn đến đầu tư thủy lợi vì thường để xây dựng một công trình thủy lợi cần một lượng vốn rất lớn, mà đầu tư cho phát triển thủy lợi phần lớn vốn lấy từ ngân sách Nhà nước do đó nguồn vốn được đầu tư nhiều hay ít cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng của công trình và khả năng thu lợi của công trình đó.

– Thiết chế cộng đồng: Công trình thuỷ lợi của nước ta hiện nay có thể do UBND xã quản lý, có thể do hợp tác xã quản lý, có thể là cán bộ thuỷ nông của huyện tham gia quản lý một phần, có thể là nhóm hộ dùng nước quản lý. Sự quản lý này tuỳ theo thiết chế của từng địa phương, từng cộng đồng. Kết quả là hiệu quả của công trình sẽ được phát huy với những mức độ khác nhau…

– Sự tham gia của người dân: Sự tham gia của người dân là rất quan trọng. Một dự án thuỷ lợi trước hết phải là dân cần, dân có cần thì dự án đó mới được xem là khả thi và đạt được những hiệu quả nhất định. Ngoài ra sự tham gia của người dân trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và hưởng lợi cũng ảnh hưởng rất lớn.

– Điều kiện tự nhiên: Các công trình thuỷ lợi chủ yếu được xây dựng ngoài trời, phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đầu tư dự án thuỷ lợi gồm: khí hậu thời tiết, địa hình, lưu vực dòng chảy có ảnh hưởng trực tiếp tới công trình.