Các nhân tố trong nước ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Trong điều kiên hội nhập, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như của nước ngoài đều có ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước có tác động lớn đến sức cạnh tranh của hàng dệt may quốc gia. Các chính sách đúng đắn, phù hợp thì sẽ tạo điều kiện cho sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may phát triển nhanh. Ngược lại, chính sách không đúng đắn sẽ là một lực cản rất lớn đối với sự phát triển của của sản xuất và xuất khẩu dệt may.

Định hướng về phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2016- 2020 theo Nghị quyết Quốc hội số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 với định hướng phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch [74] :

  • Chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ ; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch.
  • Tiếp tục phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 – 3.500 USD
  • Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85% trong khi tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40% và Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%.Theo đó, Ngành Dệt may Việt Nam trong thời gian tới được xác định là một trong những ngành công nghiệp đột phá khẩu cho CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam với mức tăng trưởng KNXK tốt và sử dụng 2,5 triệu lao động.

Tác động các chính sách của Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp bằng nhiều chỉ đạo quyết liệt, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Dự án Luật đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt tại Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong đang được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm một số thể chế mới. Để tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu thì các ngành cần có chính sách ưu tiên để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tiên tiến. Chú trọng đến các ngành sản xuất các tư liệu sản xuất và nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên trên cơ sở lợi thế cạnh tranh trong đó có dệt may.

Chi phí đầu vào cho sản xuất tăng nhanh do chi phí điện nước, tiền lương, chi phí BHXH đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm Dệt May Việt Nam so với các đối thủ Bangladesh, Campuchia. Hoàn thành xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng về giao thông, thủy lợi, cầu cảng, hạ tầng điện nước và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu, cụm công nghiệp…là những nhân tố quan trọng tạo bước đột phá đến năng lực cạnh tranh công nghiệp. Hiện nay toàn quốc mới chỉ có 01 khu công nghiệp Dệt May Phố Nối quy mô 120 ha tại tỉnh Hưng Yên.