Các nhân tố trực diện ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Các nhân tố trực diện ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Đánh giá bài viết

a. Đối thủ cạnh tranh

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, nếu muốn giữ vững được vị thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường thì không thể không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh của mình. Đó là các doanh nghiệp sản xuất và lưu thông cùng một loại sản phẩm hàng hóa tương tự, hoặc là các sản phẩm mới có thể thay thế các sản phẩm hiện có hiện có của doanh nghiệp trên thị trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải am hiểu cả những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, đó là những đối thủ mới ra hoặc sắp ra trên thị trường. Do vậy, hiểu biết về đối thủ cạnh tranh để từ đó đề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường.

b. Người cung cấp

Chất lượng sản phẩm bao giờ cũng gắn liền với các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… Lựa chọn được nhà cung cấp hợp lý với nguyên vật liệu bảo đảm, giá thành phù hợp chính là nhân tố quan trọng tác động đến chất lượng sản phẩm.

c. Khách hàng

Không phải chỉ duy nhất người tiêu dùng mới là khách hàng của một doanh nghiệp mà ngoài ra còn có người sản xuất cần mua sản phẩm của doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất, người lưu thông cần mua sản phẩm của doanh nghiệp để bán. Do đó, khách hàng là người phán xét chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Song thực tế không phải khách hàng nào cũng đánh giá chất lượng sản phẩm của công ty giống nhau, mỗi người có một nhận thức khác nhau về sản phẩm, nhu cầu đòi hỏi của khách hàng về sản phẩm cũng khác nhau. Chính vì vậy, khách hàng được coi là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sản phẩm. Thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng chính là tìm ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các nhân tố quốc tế

Ngoài các nhân tố trên thì nhân tố quốc tế cũng là một nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm vì nhân tố quốc tế chi phối các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội.