Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Đánh giá bài viết

a. Các nhân tố chính trị hoặc thể chế

Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết quản lý của Nhà nước, sự quản lý áy thể hiện bằng nhiều biện pháp như kinh tế – kỹ thuật, hành chính – xã hội..v..v..cụ thể hoá bằng nhiều chính sách nhằm ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn tiêu dùng, tiết kiệm ngoại tệ như chính sách đầu tư vốn, chính sách về giá, chính sách về thuế, tài chính (bao gồm thuế xuất nhập khẩu), chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoặc cấm đoán đối với một số doanh nghiệp.

b. Các nhân tố kinh tế

Các doanh nghiệp không thể tồn tại một cách độc lập trong cơ chế thị trường mà phải luôn có mối quan hệ chặt chẽ và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chính sách kinh tế Nhà nước. Tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, nguồn cung cấp tiền, các chính sách tiền tệ, các chính sách kinh tế chính là đòn bẩy quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm đảm bảo cho sự phát triển ổn định của sản xuất, đảm bảo uy tín và quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mặt khác, hiệu lực của cơ chế quản lý còn đảm bảo sự bình đẳng trong sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nước, giữa khu vực quốc doanh, khu vực tập thể, khu vực tư nhân, giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

c. Các nhân tố xã hội

Ngoài một số yếu tố mang tính khách quan ở trên thì yếu tố về phong tục, văn hoá, tỷ lệ tăng dân số, cấu trúc dân tộc, cấu trúc nghành nghề, tôn giáo, mức sống, khả năng thanh toán, thói quen tiêu dùng (thị hiếu) của từng vùng lãnh thổ, từng thị trường cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng đối với chất lượng sản phẩm.
Do đó, các doanh nghiệp phải tiến hành điều tra, nghiên cứu các yếu tố xã hội, nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm hợp với từng loại thị trường vì có sản phẩm không được đánh giá cao ở thị trường này nhưng lại được đánh giá không cao ở thị trường khác.

d. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện đại trên quy mô toàn thế giới. Cuộc cách mạng này đang thâm nhập và chi phối hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. Do vậy, chất lượng của bất kỳ một sản phẩm nào cũng gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Chu kỳ công nghệ của sản phẩm được rút ngắn, công dụng của sản phẩm này càng đa dạng, phong phú, vì vậy không bao giờ thoả mãn được với mức chất lượng hiện tại, mà phải thường xuyên theo dõi biến động của thị trường về sự đổi mới của khoa học kỹ thuật liên quan đến nguyên vật liệu, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị… để điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển doanh nghiệp.

e. Các nhân tố tự nhiên

Đây là yếu tố khách quan có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm: Bao gồm vị trí địa lý, thời tiết khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió… ở nơi sản xuất cũng như nơi tiêu dùng.
Các nhà quản trị cần nắm rõ đặc điểm về sản phẩm của Công ty mình để lựa chọn một môi trường phù hợp, có như vậy mới thu hút được đông đảo khách hàng cho Công ty.