Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia

Một trong nhưng điểm rất đáng quan tâm cho cả nền công nghiệp sản xuất hiện nay là tình trạng thiếu liên kết giữa các nhà sản xuất lớn với các DN sản xuất sản phẩm phụ trợ, giữa DN đầu tư nước ngoài với DN trong nước. Nhiều DN vẫn còn tư duy “bán những cái mình có chứ không phải những cái thị trường cần”. Phần lớn DN ở Hà Nội là các DN nhỏ, lẻ quy mô sản xuất bé, chi phí quản lý lớn, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay. Điều này dẫn đến chi phí giá thành sản phẩm cao, không cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại từ các nước trong khu vực, không chiếm được thị trường, phải giải thể, bỏ cuộc chơi… Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư nản lòng không muốn đầu tư vào sản xuất CNHT làm cho CNHT Việt Nam ngày càng kém phát triển so với thế giới.

Trong những năm qua nước ta đã liên tục có nhiều chính sách quan hệ ngoại giao tham gia các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới, đang ngày tạo được mối quan hệ giữa các quốc gia ngày càng tăng. Các yếu tố về lợi ích của quan hệ liên kết giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới là khá tốt. Với các sự liên kết này mang lại cho các DN lợi ích về mặt nắm bắt thông tin thị trường quốc tế, đồng thời là khả năng tiếp cận được với nhiều cơ hội thu hút đầu tư vào ngành sản xuất. Tuy nhiên cũng kéo theo vấn đề về sự cạnh tranh gay gắt giữa các DN trong nước với các đối thủ đến từ nhiều nền kinh tế mà Việt Nam tham gia vào các hiệp ước thương mại, đây là các đối thủ mạnh về nhiều mặt như nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý khiến cho các DN của Hà Nội gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề về quan hệ liên kết còn hạn chế làm cho DN khó tiếp cận nhiều nguồn nguyên liệu giá rẻ hay khả năng mở rộng thị trường ra các nước trên thế giới. Các DN đã có sự chú trọng nhưng hạn chế là việc chưa phát huy hết tiềm năng có được từ hoạt động liên kết về thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Hiện nay nguồn nguyên liệu chủ yếu vẫn lấy ở trong nước, còn thị trường thì mới mở rộng sang một số quốc gia Châu Phi nhưng chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng khối lượng sản xuất của các DN.