Các thành phần của du lịch MICE

  • Hội nghị (Meeting)

Hội nghị là một thuật ngữ chỉ sự tụ họp chung với nhau của một số người tại một nơi để trao đổi hay thực hiện một hoạt động cụ thể nào đó, có thể là theo một khuôn mẫu hoặc một hình thức đặc biệt nào đó (Getz, (2008), Davidson (2007)) và nhấn mạnh rằng hội nghị có thể có mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Hội nghị được xem là một yếu tố quan trọng của kinh doanh, hội nghị có thể được tổ chức bởi nhiều lý do khác nhau. Về cơ bản, hội nghị là một sự kiện thường liên quan đến một số người thực thi kinh doanh hoặc là tham dự những buổi thảo luận về các vấn đề xã hội, giáo dục… Lý do quan trọng nhất của hội nghị là giải quyết vấn đề và ra kết luận. Tuy nhiên, các hội nghị có thể được sử dụng ở nghĩa rộng nhất để mô tả một hội nghị hay hội thảo theo hướng tập thể, không có hoạt động triển lãm trong hoạt động này (Fenich, 2005).

Như vậy, hội nghị là một sự kiện của một số người có liên quan với nhau tại một địa điểm nhằm mục đích trao đổi thông tin, thảo luận hoặc thực thi một giải pháp thương mại hoặc phi thương mại nào đó trong tương lai. Hội nghị là một phần của kinh doanh du lịch khi người tham gia phải sử dụng các dịch vụ du lịch khác nhau và thường được tổ chức ở một nơi khác với nơi làm việc, cư trú.

  • Khuyến thưởng (Incentive)

Goldblatt và McKibben (1996, trang 98) định nghĩa “Khuyến thưởng đơn giản là một chuyến du hành được doanh nghiệp trả tiền như một giải thưởng để kích thích năng suất”. Khuyến thưởng là một chuyến đi du lịch được nhà tổ chức chi trả toàn bộ (Rogers, 2003) nhằm động viên, khen thưởng người lao động (Fenich, 2005; Rogers, 2003). Khuyến thưởng có thể bao gồm nhiều yếu tố trong chuyến đi như giáo dục, hoạt động nhóm, nghiên cứu, khám phá. Họ đến những nơi thú vị, làm những việc có liên quan, tham dự một số hoạt động thể thao, hoạt động khác. Chính vì vậy làm cho chuyến đi đáng nhớ hơn.

Hiệp hội điều hành du lịch khuyến thưởng (SITE) định nghĩa: “Khuyến thưởng là một công cụ quản lý toàn cầu có sử dụng trải nghiệm du lịch đặc biệt để động viên và\hoặc công nhận những đóng góp trong công việc của người tham gia nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu của tổ chức”. Davidson và Cope (2003) cho rằng khuyến thưởng là cung cấp một chuyến đi du lịch hơn là cho tiền người lao động. Nghĩa là chi phí du lịch sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức nhiều hơn bằng cách thúc đẩy nhân viên của mình làm việc đạt kết quả cao hơn trong một tâm trạng tốt. Điều này giúp tổ chức dễ đạt mục tiêu của mình hơn.

  • Hội thảo (Congress, Conference)

Hội thảo thường liên quan đến một cuộc họp lớn cho những người có mục đích chung, được tổ chức hàng năm. Do đó, hội thảo cần một kế hoạch chuẩn bị chu đáo với mục tiêu không chỉ trong kinh doanh mà còn là những vấn đề xã hội rộng lớn. Astroff và Abbey (1998) cho rằng hội thảo ngày nay thường liên quan đến một phiên toàn thể có hoặc không có triển lãm đi kèm. Hầu hết có chu kỳ lặp đi lặp lại, phổ biến nhất là hàng năm. Davidson và Cope (2003) có cùng một cách giải thích như Hội  đồng Liên lạc Hội nghị (CLC) và Hội đồng Hợp tác Công nghiệp (JIC) và bổ sung thêm hội thảo có kết hợp cùng với triển lãm sản phẩm dịch vụ.

Đại hội (Congress) là một khái niệm tương tự hội thảo, nhưng Astroff và Abbey (1998) lưu ý đại hội thường liên quan đến những cuộc họp lớn cấp quốc gia và quốc tế. Tại châu Âu, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả những cuộc họp quốc tế, ở Mỹ thì lại liên quan đến những cuộc họp mang tính chính trị. Tính năng đặc biệt của một đại hội là có sự tham dự của các đoàn đại biểu đại diện cho các địa phương, quốc gia hay khu vực địa lý. Hiệp hội quốc về Hội thảo (IMIG) định nghĩa đại hội là việc thường xuyên tụ họp của các nhóm lớn các cá nhân thảo luận về một vấn đề cụ thể. Đại hội thường kéo dài vài ngày và có nhiều phiên đồng thời. Đại hội có thể tổ chức nhiều năm\một năm một lần. Hầu hết các đại hội quốc tế, quốc gia thường được tổ chức nhiều năm một lần. Hội đồng Liên lạc Hội nghị (CLC) và Hội đồng Hợp tác Công nghiệp (JIC) định nghĩa đại hội là một cuộc họp chính thức của một cơ quan lập pháp, các nhóm xã hội, kinh tế để cung cấp thông tin về một tình hình cụ thể, để thảo luận và qua đó thiết lập sự đồng ý về chính sách giữa những người tham gia với những mục tiêu rõ ràng và với thời gian hạn chế.

Hội thảo (Conference) là một sự kiện được tổ chức bởi bất kỳ một tổ chức nào để gặp gỡ, trao đổi, truyền đi một thông điệp, mở một cuộc tranh luận hoặc cung cấp công khai thông tin đến một số khu vực về ý kiến cho một vấn đề cụ thể. Một hội thảo thường có quy mô nhỏ và có những chọn lựa những đặc điểm thuận lợi cho việc trao đổi thông tin; không có truyền thống, không có chu kỳ, có thể được tổ chức không giới hạn số lần trong năm; thời gian có giới hạn, có mục tiêu cụ thể và ít quan trọng.

Astroff và Abbey (1998) thừa nhận rằng sự khác biệt chính là ngữ nghĩa giữa hội nghị và hội thảo hơn là hoạt động trong thực tế. Như vậy, các tác giả khác nhau cùng cung cấp những định nghĩa tương tự nhưng giống nhau về những hoạt động cụ thể. Tác giả cùng đồng quan điểm cho rằng hội thảo là một cuộc họp có quy mô số người tham dự lớn, được lập kế hoạch chu đáo với mục tiêu là thảo luận những chính sách của tổ chức, những chiến lược kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó có thể tổ chức một lần duy nhất hoặc lặp đi lặp lại hàng năm.

  •   Triển lãm (Exhibition)

Triển lãm là một sự kiện mà doanh nghiệp trưng bày sản phẩm cho khách hàng tiềm năng, những người tham dự để mua và\hoặc để nhận những thông tin sản phẩm từ các chuyên gia về hàng hoá của nhà sản xuất về sản phẩm được trưng bày (Davidson và Cope, 2003). Astroff và Abbey (1998) cũng đồng ý rằng một triển lãm thường mô tả một sự kiện được tổ chức kết hợp với một cuộc họp khác. Các hình thức sử dụng cho triển lãm nhằm giới thiệu những sản phẩm mới, thường được nhà cung cấp tích hợp vào gói sản phẩm cung cấp cho khán giả tham dự hội thảo và nó là một phần của hội thảo. Fenich (2005) cho rằng triển lãm là một sự kiện mà tại đó hoạt động chính là người tham dự đến xem những sản phẩm mới được trưng bày. Sự kiện này tập trung chủ yếu vào định hướng kinh doanh, đặc biệt để gia tăng khách hàng mới. Triển lãm thường có mục đích thông báo cho khách hàng về những sản phẩm, dịch vụ có sẵn trong ngành công nghiệp, hay những chuyên gia với những lợi ích chuyên nghiệp.