Các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và công bằng trong BHYTTN

Các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và công bằng trong BHYTTN
Đánh giá bài viết

1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả

BHYTTN sẽ đạt được hiệu quả khi đảm bảo những tiêu chí sau:

– Thủ tục đơn giản, dễ thực hiện.
– Số lượng người tham gia ngày càng tăng, người đã tham gia tiếp tục tham gia, vận động nhiều người khác tham gia đạt tỷ lệ cao.
– Hạn chế biến dạng của chương trình.
– Phân phối lại thu nhập.
– Đảm bảo thu chi của quỹ BHYTTN, ổn định lâu dài
– Chi trả bảo hiểm đúng đối tượng.
– Thông tin đầy đủ giữa các bên tham gia.

2 Tiêu chí đánh giá công bằng

– Đảm bảo mọi người đều nắm được những thông tin về mức lợi ích do BH mang lại, để tiện lợi trong việc tham, giaQuyền lợi giữa các đối tượng tham gia như nhau
– Mọi đối tượng đếu có thể tham gia nếu có nhu cầu
– Các bên tham gia thực hiện đúng quy định của BHYTTN.
– Không có sự phân biệt đối xử giữa người KCB theo BHYT với người KCB dịch vụ.