Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là gì?

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là gì?
Đánh giá bài viết

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ – TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT – BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

*  Các nhóm tiêu chí: Gồm 5 nhóm

–    Nhóm I: Quy hoạch (có 01 tiêu chí)

–    Nhóm II: Hạ tầng kinh tế – Xã hội (có 08 tiêu chí)

–    Nhóm III: Kinh tế và tổ chức sản xuất (có 04 tiêu chí)

–    Nhóm IV: Văn hóa – xã hội – môi trường (có 04 tiêu chí)

–    Nhóm V: Hệ thống chính trị (có 02 tiêu chí)

* 19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới áp dụng cho vùng Đồng bằng sông Hồng

–         ­­Tiêu chí thứ 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

+ Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghịêp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: Đạt

+ Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội – môi trường theo chuẩn mới: Đạt

+ Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp: Đạt

–         Tiêu chí thứ 2: Giao thông nông thôn

+ Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT: Đạt 100%

+ Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT: Đạt 100%

+ Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 100% cứng hoá

+ Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện: Đạt 100%

–         Tiêu chí thứ 3: Thuỷ lợi

+ Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh: Đạt

+ Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá: Đạt từ 85% trở lên

–         Tiêu chí thứ 4: Điện nông thôn

+ Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của ngành điện: Đạt

+ Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn: Đạt từ 99% trở lên

–         Tiêu chí thứ 5: Trường học

+ Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia: Đạt 100%

–         Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hoá

+ Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch: Đạt

+ Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao đạt quy định của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch: Đạt 100%

– Tiêu chí thứ 7: Chợ nông thôn

Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng: Đạt

–         Tiêu chí thứ 8: Bưu điện

+ Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông: Đạt

+ Có Internet đến thôn: Đạt

–         Tiêu chí thứ 9: Nhà ở dân cư

Về nhà ở dân cư, bộ tiêu chí nông thôn mới xác định rõ sẽ không còn nhà tạm, dột nát và tất cả các vùng miền trong cả nước phải bảo đảm  90% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đề ra.

– Tiêu chí thứ 10: Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh: Gấp 1,5 lần so với mức bình quân chung của tỉnh

–         Tiêu chí thứ 11: Tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%

–         Tiêu chí thứ 12: Cơ cấu lao động

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt dưới 25%.

– Tiêu chí thứ 13: Hình thức tổ chức sản xuất

Xã có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động hiệu quả

–         Tiêu chí thứ 14: Giáo dục

+ Phổ cập giáo dục trung học: Đạt

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 90% trở lên

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%

–         Tiêu chí thứ 15: Y tế

+ Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia

+ Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt từ 40% trở lên

–         Tiêu chí thứ 16: Văn hoá

Xã có từ 70% số thôn bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo tiêu quy định của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch.

–         Tiêu chí thứ 17: Môi trường

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Quốc gia: Đạt từ 90% trở lên

+ Các cơ sở sản xuất – kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường

+ Không có các hoạt động suy giảm môi trường và các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp.

+ Nghĩa trang được xây dựng đúng quy định

+ Nước thải và chất thải được thu gom và xử lý theo quy định

–         Tiêu chí thứ 18: Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh

+ Cán bộ xã đạt chuẩn

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định

+ Đảng bộ, Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

+ Các tổ chức đoàn thể trong xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

–         Tiêu chí thứ 19: An ninh trật tự xã hội

An ninh trật tự xã hội được giữ vững


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cac tieu chi de len nong thon moi
  • tieu chi nao can bo voi dan cua xa nong thon moi
  • ,