Các tiêu chuẩn xác định giá quốc tế

a) Giá đó phải là giá của những hợp đồng mua bán được thực hiện trong những điều kiện thông thường. Hợp đồng thương mại thông thường là những hợp đồng mua thực bán thực trên cơ sở tự nguyện, các bên quan hệ giao dịch có quan hệ bình đẳng, độc lập với nhau, hợp đồng không có những điều khoản đặc biệt khiến việc xác định giá trở nên không đáng tin cậy (Những hợp đồng mua bán không thông thường: giao dịch nội bộ trong công ty thì mức giá không phản ánh đúng như nhu cầu trên thế giới, mua bán hình thức hàng đổi hàng 4 tấn cà phê đổi lấy 1 chiếc ô tô; hợp đồng mua bán bù trừ, hợp đồng mua bán trả nợ Việt Nam xuất khẩu một số mặt hàng trong chương trình trả nợ cho Liên bang Nga).

b) Giá đó phải là giá của những hợp đồng mua bán với khối lượng lớn, mang tính chất thường xuyên, trên các thị trường tập trung phần lớn khối lượng giao dịch hàng hóa đó. Các loại hợp đồng như vậy mới phản ánh đúng cung cầu trên thị trường thế giới và có tác động tới cung cầu trên thị trường thế giới (trên thực tế các mặt hàng như vậy sẽ được gắn với các trung tâm giao dịch truyền thống của nó như lấy giá kim loại màu ở Luân Đôn, New York, giá bông lấy ở Bom Bay, Chicago, khi mua máy móc thiết bị bao giờ cũng tham khảo giá của các hãng nổi tiếng trên thế giới v.v..).

c) Giá đó phải là giá được tính bằng các đồng tiền mạnh, có thể tự do chuyển đổi. (như USD; EU, Yên Nhật v.v… những đồng tiền này có thể chuyển đổi ra những đồng tiền khác dễ dàng, không gặp phải những hạn chế. Việc chuyển đổi những đồng tiền này không bị phụ thuộc vào những chủ thể chuyển đổi, mức độ chuyển đổi, hay đòi hỏi nguồn thu nhập từ đâu mà ra. Những đồng tiền này cũng là của những quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại).