Các yêu cầu đối với một tên nhãn hiệu tốt

Người sản xuất khi đặt nhãn hiệu cho sản phẩm của mình còn phải cân nhắc cách đặt tên nhãn hiệu. Có bốn chiến lược về tên nhãn hiệu có thể xem xét để lựa chọn :

– Tên nhãn hiệu cá biệt.

– Tên họ chung cho tất cả các sản phẩm.

– Tên họ riêng cho tất cả các sản phẩm.

– Tên nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp đi kèm với tên cá biệt của sản phẩm.

Mỗi một chiến lược về tên nhãn hiệu đều có những lợi ích và bất lợi khác nhau đối với nhà sản xuất, vì vậy cần căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp, thị trường mục tiêu và đặc điểm cạnh tranh để có quyết định đúng.

Việc lựa chọn một tên nhãn hiệu cụ thể cho sản phẩm là công việc hết sức khó khăn và phức tạp do tầm quan trọng của tên nhãn hiệu trong kinh doanh, marketing và cạnh tranh. Vì vậy, phải thận trọng và hết sức nghiêm túc khi quyết định tên nhãn hiệu.

Doanh nghiệp có thể tham khảo cách làm sau đây của các hãng lớn ở các nước phát triển khi lựa chọn tên nhãn hiệu cho sản phẩm :

– Xác định mục tiêu và tiêu chuẩn cho tên nhãn hiệu.

– Đề nghị một danh sách tên nhãn hiệu có thể sử dụng được.

– Chọn ra một số tên nhãn hiệu để thực hiện thử nghiệm ( từ 10 – 20 ).

– Thực hiện thử nghiệm và thu thập các phản ứng của khách hàng về các tên nhãn hiệu được xác lập này.

– Nghiên cứu xem các tên nhãn hiệu đã chọn lọc có thể đăng ký và được pháp luật bảo vệ không.

– Chọn một trong những tên đã được sàng lọc làm tên nhãn hiệu cho sản phẩm.

Các yêu cầu đối với một tên nhãn hiệu tốt:

– Nó phải nói lên được điều gì đó về lợi ích và chất lượng của sản phẩm.

– Dễ đọc, dễ nhận biết và dễ nhớ.

– Nó phải độc đáo.

– Dịch được sang tiếng nước ngoài dễ dàng.

– Có thể đăng ký và được pháp luật bảo vệ.