Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp

Môi trường bên trong doanh nghiệp gồm tất cả các yếu tố nội tại có ảnh hưởng trực tiếp và chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp. Johnson và các cộng sự (2005) xác định các yếu tố như con người, tài chính, công nghệ, sản phẩm… tạo nên môi trường bên trong doanh nghiệp. Cụ thể, các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn đô thị lớn bao gồm:

Thứ nhất, nguồn nhân lực: Ban giám đốc cùng với đội ngũ nhân viên được đánh giá là tài sản quý nhất của doanh nghiệp nói chung và chuỗi CHBL ĐTDĐ nói riêng. Sự phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của nguồn nhân lực. Đối với các chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn đô thị lớn, yếu tố nhân lực cũng đóng vai trò tiên quyết. Trước tiên là trong khâu quản lý. Để vận hành một chuỗi CHBL với quy mô lớn là công việc vô cùng phức tạp vì ngoài yếu tố chuyên môn, hoạt động này còn liên quan đến các đặc điểm văn hóa xã hội các vùng miền. Đội ngũ nhân viên có trình độ, hiểu biết và các kỹ năng cần thiết trong công việc giúp chuỗi CHBL phát triển kinh doanh thuận lợi hơn.

Thứ hai, hoạt động nghiên cứu và phát triển: Thể hiện ở khả năng nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh của chuỗi CHBL ĐTDĐ. Trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng được quan tâm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh với ứng dụng phổ biến là các hệ thống quản lý khách hàng, kho hàng, nhân viên, tài chính… Cùng với sự phát triển của ngành, các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi CHBL ĐTDĐ cần chú trọng vào hoạt động nghiên cứu sản phẩm, khách hàng, nhà cung ứng, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường … nhằm tạo thuận lợi và tính chủ động trong quá trình phát triển kinh doanh.

Thứ ba, sản phẩm và dịch vụ: Đây là yếu tố cốt lõi, có vai trò quan trọng hàng đầu đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn đô thị lớn. Các chuỗi CHBL phải đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt với tất cả các đối tượng khách hàng mình phục vụ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng đến nguồn cung ứng sản phẩm ĐTDĐ để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thứ tư, nguồn lực tài chính: Do quy mô hoạt động lớn, các chuỗi CHBL ĐTDĐ luôn đòi hỏi hoạt động tài chính phải vững vàng, đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động kinh doanh. Trên địa bàn đô thị lớn, các chuỗi CHBL ĐTDĐ được tạo điều kiện để tiếp cận tối đa với những nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các hỗ trợ từ chính phủ, địa phương. Đây là lợi thế lớn so với các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ truyền thống nhưng cũng là bài toán đối với các nhà quản lý để giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.

Thứ năm, hoạt động marketing: Trong hoạt động bán lẻ, marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Đây là một trong những hoạt động được đầu tư mạnh mẽ nhất của các chuỗi CHBL ĐTDĐ. Để tạo sự nhận diện thương hiệu với khách hàng trong quá trình kinh doanh chuỗi CHBL, các doanh nghiệp bán lẻ ĐTDĐ không ngần ngại tung ra các chiến dịch marketing kết hợp với các xu thế mới nhất trong các ngành công nghiệp giải trí. Điều này dễ dàng tạo ra ấn tượng tốt trên thị trường đô thị lớn và với các khách hàng trẻ tuổi.

Thứ sáu, văn hóa tổ chức: Đây lại được đánh giá là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hóa tổ chức không chỉ là sợi dây gắn kết nhân viên với doanh nghiệp mà còn là hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng. Đối với các chuỗi CHBL ĐTDĐ tại các đô thị lớn hiện nay, văn hóa tổ chức đa phần được xây dựng với phong cách chuyên nghiệp, năng động, và trẻ trung nhằm thu hút số lượng lớn khách hàng.

Thứ bảy, tài sản hữu hình: Tài sản hữu hình của chuỗi CHBL ĐTDĐ là những tài sản thuộc sở hữu của các chuỗi cửa hàng, mang thuộc tính vật chất, như máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, cửa hàng… Những tài sản này mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp một cách trực tiếp hay gián tiếp vì vậy có tác động đáng kể đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ. Đặc biệt, trên địa bàn đô thị, quy mô hoạt động của các chuỗi cửa hàng này tương đối rộng, vì vậy, số lượng tài sản và việc quản lý tài sản hữu hình ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tâm lý khách hàng…

Thứ tám, tài sản vô hình (thương hiệu): Tài sản vô hình của chuỗi CHBL ĐTDĐ là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng có thể tạo ra được lợi thế và quyền hạn để mang lại giá trị kinh tế cho chủ doanh nghiệp. Một số tài sản vô hình của chuỗi CHBL ĐTDĐ như thương hiệu, sở hữu trí tuệ, dữ liệu, sự hài lòng của khách hàng …, trong đó giá trị thương hiệu có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL.