Các yếu tố quyết định đến cấu trúc các dạng truyền thông hỗn hợp

– Kiểu loại hàng hóa trên thị trường: Hiệu quả của các công cụ truyền thông còn phụ thuộc loại hàng hóa, đối tượng truyền thông và thị trường đều là nơi hoạt động truyền thông tác động vào. Trong thị trường sản phẩm phục vụ tiêu dùng cá nhân, quảng cáo mang lại hiệu quả nhất, tiếp đến là xúc tiến bán, bán hàng cá nhân và cuối cùng là tuyên truyền.

– Chiến lược kéo (chương trình xúc tiến tập trung chủ yếu vào người tiêu dùng cuối cùng) hay đẩy (chương trình xúc tiến tập trung chủ yếu đến các nhà trung gian) : Chiến lược kéo hay chiến lược đẩy sẽ giúp phân phối sản phẩm hàng hóa hiệu quả hơn khi có sự định vị cấu trúc truyền thông nhất định. Chiến lược đẩy, yêu cầu phải sử dụng nhân viên bán hàng và khuyến khích hoạt động mua bán ở các trung gian trong kênh phân phối để đẩy hàng hóa trong kênh ra thị trường. Chiến lược kéo đòi hỏi sản xuất tác động trực tiếp tới người tiêu dùng với khách hàng mục tiêu của mình nhằm việc tăng cường quảng cáo và xúc tiến bán. Để hình thành nhu cầu tập trung tiêu thụ trên thị trường, tạo nên áp lực cần thỏa mãn nhu cầu và hình thành sức kéo thu hút hàng hóa từ thị trường theo kênh phân phối qua các thành viên trung gian.

– Các trạng thái sẵn sàng mua của khách hàng: Mức dộ ảnh hưởng cao hay thấp, nhanh hay chậm của những hoạt động truyền thông còn phụ thuộc vào trạng thái sẵn sàng của đối tượng nhận thông điệp. Người tiêu dùng có các trạng thái mua là: nhận biết, hiểu, thiện cảm, ưa chuộng, ý định mua và hành động mua.

– Các giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm: Giai đoạn giới thiệu sản phẩm hoạt động quảng cáo và tuyên truyền rất thích hợp, quyết định tăng trưởng quảng cáo để đẩy nhanh số bán ra; giai đoạn bảo hòa hoạt động xúc tiến bán có tác dụng nhất, giai đoạn suy thoái hoạt động truyền thông đều giảm, xúc tiến bán trở thành quan trọng vì còn phát huy tác dụng tích cực..