Cách đánh giá hiệu quả marketing

Cách đánh giá hiệu quả marketing
Đánh giá bài viết

Hiệu quả marketing không nhất thiết được thể hiện ra bằng kết quả mức tiêu  thụ và lợi nhuận hiện tại. Kết qủa tốt của một chi nhánh cũng có thể là do chi nhánh  đó được đặt đúng chỗ và đúng lúc, chứ không hẳn là có một ban lãnh đạo marketing  giỏi. Việc cải tiến marketing ở các chi nhánh này có thể cho phép nâng kết quả của  hoạt động marketing. Chi nhánh cũng có thể có kết quả kém, mặc dù có kế hoạch  marketing hoàn hảo.

Hiệu quả marketing của một doanh nghiệp hay chi nhánh được phản ánh qua  mức độ nó thể hiện năm nội dung chủ yếu của định hướng marketing: triết lý về  khách hàng, tổ chức các phối thức marketing (marketing-mix), thông tin marketing  chính xác, định hướng chiến lược và hiệu suất công tác. Các nội dung đánh giá hiệu  quả marketing được trình bày cụ thể như sau:

Triết lý về khách hàng

– Nhận thức của ban lãnh đạo về tầm quan trọng của việc cần có một tổ chức doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu và mong muốn của các thị trường mục tiêu.

– Quan điểm của ban lãnh đạo về thực hiện marketing có phân đoạn thị trường (phát triển những sản phẩm khác nhau và triển khai những kế hoạch marketing khác nhau cho những phân đoạn thị trường khác nhau).

– Quan điểm toàn diện của ban lãnh đạo về hệ thống marketing (những người cung ứng, các kênh, các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, môi trường) khi lập

kế hoạch kinh doanh của mình.

Tổ chức marketing-mix

– Mức độ kết hợp marketing và kiểm tra những chức năng marketing chủ yếu.

– Mức độ hợp tác của những người quản trị marketing với những người quản trị nghiên cứu, sản xuất, cung ứng, phân phối và tài chính.

– Tổ chức quá trình phát triển sản phẩm mới.

Thông tin marketing chính xác

– Mức độ hiểu biết về khách hàng, ảnh hưởng việc mua sắm, các kênh phân phối và đối thủ cạnh tranh thông qua các cuộc nghiên cứu marketing.

– Mức độ am hiểu về tiềm năng tiêu thụ, khả năng sinh lời của các phân đoạn thị trường, các khách hàng, địa bàn, sản phẩm, kênh phân phối và quy mô đơn hàng.

– Những hoạt động đã triển khai để nâng cao hiệu quả chi phí của các khoản chi phí marketing khác nhau.

Định hướng chiến lược

– Mức độ và phạm vi triển khai việc lập kế hoạch marketing chính thức.

– Tình trạng hiện tại của chiến lược marketing.

– Mức độ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đối phó với những tình huống bất trắc trong quá trình thực hiện chiến lược marketing.

Hiệu suất công tác

– Tình hình quán triệt và thực hiện chiến lược marketing.

– Mức độ sử dụng có hiệu quả những nguồn tài nguyên marketing.

– Khả năng phản ứng nhạy bén và có hiệu quả của ban lãnh đạo đối với những biến động diễn ra trong các hoạt động marketing.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đánh giá kế hoach marketing
  • ,