Cách ghi định khoản kế toán

 

Đối với mỗi định khoản, cần ghi những tài khoản ghi Nợ trước, những tài khoản ghi Có sau. Để dễ dàng phân biệt những tài khoản ghi Nợ,  tài khoản ghi Có và số tiền ghi Nợ, số tiền ghi Có, người ta thường ghi thành 4 cột vô hình như mô tả sau đây:

Nợ TK “Hàng hoá”             100

          Có TK”TGNH”                                   100

 

 Nhìn vào cách ghi định khoản này giúp chúng ta hình dung ra 4 cột  tương tự như trong Sổ nhật ký mà kế toán thường thực hiện trong thực tiễn công tác kế toán.

Mỗi định khoản phải được thực hiện một lần ghi lên các tài khoản liên quan gọi là bút toán.